Facebook

Kontakt na obchodníka

Kámen Brno, spol. s r.o.
Hradčany 262, 201
666 03 Tišnov

Tel.: +420 549 411 466
Tel.: +420 549 412 411

GSM: +420 724 226 005
GSM: +420 723 269 340

Fax.: +420 549 215 091

E-mail: prodej(zavinac)naradibrno.cz

www.kamenbrno.cz

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Součástí e-shopu je kamenná prodejna a servisní středisko o rozloze 1000 m2.

Ruční nářadí - Kámen Brno

Prodejna NARADI-BRNO.cz

 

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží

prostřednictvím internetového obchodu na adrese 
www.naradi-brno.cz

 

     Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností: Kámen Brno, spol. s r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČ 44963386,   DIČ: CZ 44963386, zapsána v OR Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4103 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.naradi-brno.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Prodávající je právním subjektem, jenž je nositelem živnostenského oprávnění k činnosti dle těchto podmínek.

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     V případě, že je smluvní stranou spotřebitel (osoba bez IČ – nepodnikatel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

     V případě, že je smluvní stranou podnikatel či jiný subjekt s právní subjektivitou ( ne spotřebitel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

     Odesláním objednávky kupujícím se stávají tyto obchodní  podmínky pro kupujícího závaznými a to pro dodávky veškerého zboží od prodávajícího, pokud se bude realizovat prostřednictvím internetového obchodu – e.shopu – odesláním objednávky potvrzuje kupující to, že se s obchodními podmínkami seznámil .

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ , KUPNÍ SMLOUVA

 Jak nakupovat

 • zboží je řazeno do jednotlivých kategorií v levém rozbalovacím strukturovaném menu
 • postupným kliknutím na položky lze procházet celý sortiment
 • zboží lze přidávat do nákupního koše kliknutím na tlačítko
 • kliknutím na odkaz košík máte vždy přehled o zboží, určeného k objednání
 • vlastní nákup probíhá přes odkaz pokladna, kde vyplníte objednávku a odešlete ke zpracování

     Předmětem smlouvy bude pouze zboží uvedené kupujícím v objednávce. Pro naplnění platnosti elektronické objednávky a její vázanosti pro prodávajícího je bezpodmínečně nutné , aby kupující vyplnil veškeré povinné údaje požadované prodávajícím v objednávkovém formuláři a seznámil se s jeho textem .

a) V případě, že kupujícím bude spotřebitel pak :

-  návrhem prodávajícího k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky,

- kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, které provádí výlučně e.mailem prodávající a to neprodleně potvrzením  objednávky na stejnou adresu, z které byla objednávka přijata. 

b) v případě, že kupujícím bude  nespotřebitel ( podnikatel či jiná osoba s právní subjektivitou  s IČ ) pak :

-  návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

c) Pokud v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu ( navýší cenu o více jak 15% ) má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Toto ujednání platí bez ohledu na postavení kupujícího – zda je či není spotřebitelem.

d) potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu e.mailem neprodleně po jejím obdržení (zpravidla přijde kupujícímu potvrzující e.mail s textem či sms zprávu, že objednávka bude dnes nebo zítra odeslána nebo v jiném sjednaném termínu ).  Kopie objednávky neslouží jako potvrzení. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat.

d) zrušení objednávky  se strany kupujícího je možné zrušit bez udání důvodů do doby, dokud nebude zaslán potvrzovací e-mail o odeslání zboží.

e) Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě bude kupující o správné ceně informován a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Pokud kupující již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

 

 

3) DODACÍ LHŮTA

      Dodací lhůta je 1-30 dnů (u kompresorů a generátorů bude dodací termín vždy potvrzen individuálně), není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího o dodání kontaktovat.

 

4) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DORUČOVÁNÍ

     Problematika ochrany osobních údajů je řešena v době vydání těchto podmínek zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění ( zákon o ochraně osobních údajů a souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) – v případě jeho  novelizace se ta ujednání těchto podmínek, které budou neplatná, nahrazují automaticky novou právní úpravou. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování  a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a dále k zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu na jeho e.mailovou adresu popř. na adresu místa jeho podnikání nebo bydliště – toto udělení souhlasu je dobrovolným – nevyplnění kolonky souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá za následek odmítnutí objednávky  kupujícího. Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu to ukládá zákon. Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou .

     Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

     Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět při jakémkoliv styku s prodávajícím své osobní údaje správně, pravdivě a v případě jejich změny tyto oznámit prodávajícímu – za informací o změně se považuje i to , pokud  zadá kupující objednávku s jinými osobními údaji než těmi, pod kterými učinil objednávku předcházející objednávce , v které jsou osobní údaje změněny . V případě, že nesprávně uvedené osobní údaje budou příčinou nemožnosti splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží kupujícímu, nese kupující veškeré náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s touto skutečností.  

     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a rovněž tak se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu.

     Kupující rovněž tak souhlasí s tím, že mu může být prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty , která bude uvedena v objednávce nebo v evidenci osobních údajů.

 

5) NEVYZVEDNUTÁ ZÁSILKA

     Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany kupujícího, dle zák. č. 89/2012 Sb. a prodávajícímu vznikne  případě souhlasu s objednávkou povinnost předmět koupě – zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Každá objednávka je závazná. Pokud nebude zboží, odeslané dobírkou kupujícímu na základě objednávky,  kupujícím vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč za každou nevyzvednutou zásilku bez ohledu na hodnotu dodávaného zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupující s  obchodními podmínkami prodávajícího a s manipulačním poplatkem v této výši.

 

6) CENA ZBOŽÍ, DODÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

     Na e.shopu (internetových stránkách ) prodávajícího jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dodání zboží, které hradí kupující. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s cenami zboží a že s cenou za objednané zboží souhlasí. Pokud by nebylo možné náklady na dodání stanovit předem, má prodávající právo je účtovat dodatečně a to ve výši, která byla účelně vynaložena k splnění povinnosti prodávajícího ( za účelně vynaložené prostředky se považují prostředky vynaložené na dopravu prostřednictvím České pošty a.s. , nebo některého ze subjektů, jenž se zabývá dopravou zboží ( např. Toptrans, DHL ).

     Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (náklady na balení, dopravu )  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kámen Brno, spol. s r.o., Hradčany 201, 666 03 Tišnov

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,           

bezhotovostní na účet prodávajícího a to před dodáním zboží , povinnost platby je v tomto případě splněna připsáním částky na účet prodávajícího, tento druh platby je vyžadován při dodání zboží do jiného členského státu EU

V případě, že nedochází k odběru věci osobním převzetím na provozovně prodávajícího, neuplatní se pro tyto případy ust. § 2119 odst. 1 občanského zákona ( kupující musí uhradit kupní cenu, aniž si zboží předem prohlédl). 


     Společně s kupní cenou ( kupní cenou se rozumí cena zboží + veškeré náklady spojené s dodáním zboží ) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat zaplacení předem.

     Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je provedeno následujícímu způsoby:

- po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím osobně prodávajícím ve výdejním místě ,

- zásilkou službou,

- v přípradě zaslání zboží do jiného členského státu EU, bude zboží dodáno až po úhradě zálohové faktury.

     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným způsobem, než je sjednáno v objednávce , je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručením zboží resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku zboží od přepravce převzít. 

 

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  SPOTŘEBITELEM

     Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění nové věci se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.         Toto se však nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     Reklamace - oznámení o závadě musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, kopii daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a uplatněný reklamační nárok s tím, že kupující je povinen zabalit reklamované zboží do originálního obalu

A)
Ve vztahu ke SPOTŘEBITELI : 
a) Prodávající odpovídá spotřebiteli
, že zboží  při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání,  pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

b)  Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nového zboží  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

     Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

     Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží  věděl, že zboží  má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.


B)
Ve vztahu ke kupujícímu NESPOTŘEBITELI :  

Podstatné porušení smlouvy - je-li možné vadné plnění považovat za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo :

a) na odstranění vady dodáním nového zboží  bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou zboží , nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

     Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, požadoval-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

     Nepodstatné porušení smlouvy: Je-li možné vadné plnění považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží .

     Neodstraní-li prodávající vadu zboží  včas nebo vadu zboží  odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

       Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nového zboží  vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

C. Společná ujednání SPOTŘEBITELI A NESPOTŘEBITELI 

     Případné uplatnění odpovědnosti za vady vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího/spotřebitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně řešit s dopravcem. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí a tyto se nepovažují za záruční vady.

Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající upozorňuje, že nárok na uplatnění odpovědnosti za vady nevzniká , pokud by:

 • zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího).
 • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením.
 • se vyskytly vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.
 • zboží bylo poškozen nesprávným skladováním.

 Odeslání zboží zpět prodávajícímu : Pokud prodávajícímu bude posílat kupující zboží zpět, není oprávněn zboží posílat jako dobírku – prodávající není povinen dobírku přijmout a to vše k tíži kupujícího ( důvodem pro nepřípustnost dobírky je to, že nelze před vyzvednutím zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží ).

     V případě osobního odběru na provozovně prodávajícího je prodávající oprávněn účtovat skladné za nevyzvednuté zboží je stanoveno na 40,- Kč bez DPH za každý započatý den. Skladné se počítá počínaje 5. dnem od výzvy k vyzvednutí zboží, nebo od prvního pokusu o doručení.


8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM


     V případě, že je kupní smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

     Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží, popř. náklady za navrácení zboží.

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

     Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v důsledku zničení zboží), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

     Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Stejně tak, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení ceny . 

     Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek – pokud již dárek nemá , potom je povinen vrátit  prodávajícími peněžní ekvivalent ve výši odpovídající nákupní hodnotě  dárku.

     Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemá mimo jiné v případě smluv:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

      Spotřebitel – kupující uzavřením kupní smlouvy ( způsob uzavření kupní smlouvy viz výše ) souhlasí s tím, že po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešle zboží doporučeně na adresu provozovny prodávajícího :  Kámen Brno, spol. s r.o. , Hradčany 201, 666 03 Tišnov  

     Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

    Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je spotřebitel povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky.

    Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

- vrácením hodnoty zboží na účet - bez poplatku do 30 dnů od obdržení daného zboží, nebo vrácením hodnoty zboží složenkou na adresu; poplatek za složenku činí 41,- Kč, anebo

- zápočtem k následující objednávce (hodnota zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky).
 

9) NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     Veškeré technické údaje na těchto stránkách jsou udány výrobcem produktu. Veškerá fota jsou ilustrativní, a tedy skutečnost se může v některých detailech lišit.
     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

      Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a spotřebitel k ní nemá přístup.

    Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým v budoucnu stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se      neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ujednání . Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Novinky

10.07.2024
Vše pro vaši zahradu!!

https://www.naradi-brno.cz/makita-dolmar-zahradni-technika

 

 

01.07.2024
Akce HADICE léto 2024

24.06.2024
Novinka Atlas Copco - kompresor X-Air* 750-25

Model X-Air* 750-25 Atlas Copco představuje novou éru kompaktních řešení pro vrtání do středních hloubek, přišemž je plně flexibilní v rozpětí tlaků 16 až25 bar a průtoku 20 až 19m3/min.

 

 

12.06.2024
AKČNÍ CENA NA SKLADOVÉ KUSY!

Pokosová pila s laserem LS1018LN Makita.

Akční cena platí na skladové kusy do vyprodání zásob.

https://www.naradi-brno.cz/Pokosova-pila-s-laserem-260mm-1430W-LS1018LN/d2372

 

04.06.2024
ATLAS COPCO systém skladování energie

Společnost Atlas Copco rozšiřuje spektrum vhodných aplikací, poskytuje vetší možnosti napájení a přichází se špičkovou řadou lithium-iontových systémů pro skladování energie.

https://www.naradi-brno.cz/ZenergieZe-system-skladovani-energie-ZBP-Atlas-Copco-ZBP-2000/d4770

 

 

29.05.2024
Sbíjecí kladiva Permon máme skladem!

https://www.naradi-brno.cz/sbijeci-kladiva

 

 

22.05.2024
Akce na vybranou techniku Makita

https://www.naradi-brno.cz/Pokosova-pila-s-laserem-260mm-1430W-LS1018LN/d2372

https://www.naradi-brno.cz/Benzinove-dmychalo-ofukovac-4-takt-PB252-4-Makita-BHX2501/d2264

https://www.naradi-brno.cz/Elektricky-drtic-vetvi-2500W-UD2500-Makita/d4658

https://www.naradi-brno.cz/Aku-pudni-vrtak-Makita-DDG460ZX7-Li-ion-2x18V-bez-aku-Z/d4616

02.05.2024
Mobilní kompresory Atlac Copco skladem!

https://www.naradi-brno.cz/mobilni-kompresory

 

24.04.2024
AKU sekačky Makita skladem!

https://www.naradi-brno.cz/akumulatorove-sekacky-dolmar

 

17.04.2024
Máme skladem široký výběr vibrační techniky!

https://www.naradi-brno.cz/Husqvarna-vibracni-technika

10.04.2024
AKCE CENTRÁLY

Akce je platná do 31.5.2024 nebo do vyprodání zásob. Obrázky jsou ilustrační.

 

02.04.2024
AKCE NA HYDRAULICKÝ SET Atlas Copco!

Objednejte v termínu 2.4.-15.5.2024 hydraulický agregát s jakýmkoli hydraulickým ručním nářadím a my Vám dáme na jedno nářadí slevu 40%!

27.03.2024
Vepište název novinky...

20.03.2024
Akční nabídka - vibrační deska LG 504 Husqvarna!

AKCE je platná do vyprodání zásob!

https://www.naradi-brno.cz/Vibracni-deska-LG-504-550-mm-Hatz-El-CL/d4101

13.03.2024
Ponorná čerpadla WEDA Atlas Copco!

Čerpadla WEDA společnosti Atlas Copco a jejich příslušenství jsou navržena tak, aby vyhovovala nejrůznějším aplikacím. Produkty jsou používány po celém svetě v lehkém, stavebním a důlním průmyslu. Obecně je uznáván jejich výkon, spolehlivost a jednoduchost poživání.

https://www.naradi-brno.cz/weda

21.02.2024
Program XGT 40V Makita

Proč zvolit stroj XGT?

·         Vysoký výkon – stroje jsou extrémně silné a výkonné, plně tak nahrazují elektrické stroje

·         Systém nabíjení – umožňují velmi rychlé nabíjení akumulátorů při dlouhé životnosti článků

·         Velmi odolná konstrukce – zaručuje extrémní odolnost proti poškození

01.02.2024
Ocenění Atlas Copco 2023!

01.02.2024
Malý velký pomocník - prořezávací Aku pila Makita

https://www.naradi-brno.cz/Aku-prorezavaci-pila-100-mm-Li-ion-LXT-18V-bez-aku-Z-DUC101Z01/d4749

24.01.2024
Stále probíhá servisní AKCE připravte se na sezónu 2024!

17.01.2024
Novinka mezi kompresory Atlas Copco!!!

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-bateriovy-kompresor-B-AIR-185-12-Atlas-Copco/d4756

08.01.2024
Do nového roku s novou prodejnou. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

19.12.2023
PF 2024

13.12.2023
Připravte se na zimu s Atlas Copco!

Sbíjecí a vrtací kladiva v teplotách pod +5 °C "zamrzají".

Pořiďte si odlučovače vody CLG 30 a přimazávače VAM 01 Atlas Copco a  prodlužte si pracovní období vašeho nářadí. Dodáváme i oleje.

 

https://www.naradi-brno.cz/CLG30-olejovac-Atlas-Copco/d3827

https://www.naradi-brno.cz/VAM01-Odlucovac-vody-Atlas-Copco/d3828

 

 

04.12.2023
Kámen Brno, spol. s r.o. veze další "vánoční dárek", tentokrát kompresor XAS 88-7 Atlas Copco.

04.12.2023
Kámen Brno, spol. s r.o. veze "vánoční dárek", kompresor XATS 138 Atlas Copco.

15.11.2023
Potřebujete kompresor? Příjďte si vybrat..

Kompresory máme skladem:

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-48-7-A-BA-LEG-RS-Kd-HardHat-Atlas-Copco-serie-8/d3909

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-58-7-Kd-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8-/d3911

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-88-7-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d4582

 

08.11.2023
Akční nabídka - vibrační deska LG 504 Husqvarna!

AKCE je platná do 31.12.2023 nebo do vyprodání zásob.

https://www.naradi-brno.cz/Vibracni-deska-LG-504-550-mm-Hatz-El-CL/d4101

 

 

20.10.2023
Jedinečná nabídka na skladové kusy pěchu NT 65-N!!

https://www.naradi-brno.cz/Vibracni-pech-NTC-NT-65-N/d1607

- platí pouze na skladové kusy a bez dopravy

 

 

 

18.10.2023
Akce je platná do 31.10.2023 nebo do vyprodání zásob

 

https://www.naradi-brno.cz/Ponorne-cerpadlo-Atlas-Copco-WEDA-04/d3884

https://www.naradi-brno.cz/Ponorne-cerpadlo-Atlas-Copco-WEDA-08/d3885

https://www.naradi-brno.cz/Benzinova-rozbrusovaci-pila-4-2-kW-400-mm-EK8100WS/d4276

https://www.naradi-brno.cz/Benzinova-rozbrusovaci-pila-3-8kW-350mm-EK7301WS/d2397

 

 

 

11.10.2023
NOVINKA na e-shopu i na prodejně: Aku postřikovač 15 l Li-ion XGT

Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. Aku postřikovač je výkonově srovnatelný s benzinovými postřikovači.

https://www.naradi-brno.cz/Aku-postrikovac-15-l-Li-ion-XGT-40V-bez-aku-Z-PM001GZ01/d4741

04.10.2023
Podzimní AKCE na sbíjecí kladivo s příslušenstvím...

https://www.naradi-brno.cz/AKCNI-BALICEK-SK-13-B/d4740

https://www.naradi-brno.cz/AKCNI-BALICEK-SK-9-5/d4739

27.09.2023
Akční cena elektrického drtiče větví Makita!!!

Nabízíme elektrický drtič větví za AKČNÍ cenu 4999,- Kč + DPH.

https://www.naradi-brno.cz/Elektricky-drtic-vetvi-2500W-UD2500-Makita/d4658

20.09.2023
Skladem na prodejně pneumatické kladivo TEX 03PS Atlas Copco

https://www.naradi-brno.cz/TEX-03PS-TEX-03PS-KIT-pneumaticke-kladivo-Atlas-Copco/d1631

 

13.09.2023
Akce: Aku vysavač Li-ion 18V

Nyní v akci aku vysavač Makita

https://www.naradi-brno.cz/Aku-vysavac-Li-ion-18V-DCL180Z-/d2626

06.09.2023
Akční nabídka - dokonalá souhra strojů a cen Husqvarna

31.08.2023
Benzínová pila Dolmar PS420SC SKLADEM!!

https://www.naradi-brno.cz/Benzinova-pila-2-2kW-38cm-325/d1496

 

18.08.2023
Kompresory Atlas Copco!

17.08.2023
Benzinová rozbrušovací pila 4,2 kW,400 mm EK8100WS za AKČNÍ CENU!!!

Nabízíme vám za akční cenu rozbrušovací pilu Makita!!!

https://www.naradi-brno.cz/Benzinova-rozbrusovaci-pila-4-2-kW-400-mm-EK8100WS/d4276

09.08.2023
Skladem na prodejně vibrační pěch NTC NT-65 N

https://www.naradi-brno.cz/Vibracni-pech-NTC-NT-65-N/d1607

 

02.08.2023
Novinkou na naší půjčovně je generátor QES 85 Atlas Copco!

Novinkou na naší půjčovně je generátor QES 85 Atlas Copco o výkonu PRP 84kVA/67kW s připojením na zásuvky nebo svorkovnici a systémem Maux umožňující krátkodobé přetížení až o 270% po dobu 20s.

https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/elektrocentraly-generatory-pujcovna/mobilni-generator-qes-85

26.07.2023
Doporučujeme ponorné vibrátory Husqvarna!

Mechanické ponorné vibrátory sestávají z pohonné jednotky, ohebné hřídele a vibrační hlavice. Pohonnou jednotkou je elektromotor, který skrze ohebnou hřídel se strunou pohání vibrační hlavici.

https://www.naradi-brno.cz/SET-AME-1600-AT39-SUPERFLEX-30-Husqvarna/d4139

https://www.naradi-brno.cz/SET-AME-1600-AT49-SUPERFLEX-30-Husqvarna/d4248

https://www.naradi-brno.cz/Hnaci-jednotka-AME-1600-Husqvarna-230V-1-50-60Hz/d4129

samozřejmostí je dašlší příslušenství na našem e-shopu či prodejně.

 

19.07.2023
Od centrály po generátor...

https://www.naradi-brno.cz/generatory-elektrocentraly

 

 

12.07.2023
Generátor QAS 60 Atlas Copco!

Představujeme vám novinku, generátor QAS 60 Atlas Copco se systémem umožňující krátkodobé přetížení až 270%.

Rádi vám připravíme nabídku.

 

28.06.2023
Akční nabídka hrokovzdušných pistolí Makita!

Velmi lehký nástroj, vhodný na odstanění starých nátěrů, upevnění smršťovacích fólií atd.

https://www.naradi-brno.cz/Horkovzdusna-pistole-MAKITA-HG6030K-50-300-600-C-1800W/d4713

https://www.naradi-brno.cz/Horkovzdusna-pistole-MAKITA-HG6530VK-50-650-C-2000W/d4714

 https://www.naradi-brno.cz/Horkovzdusna-pistole-MAKITA-HG5030K-350-550-C-1600W/d4712

 

21.06.2023
Čerpadla WEDA 04 Atlas Copco máme skladem.

Ponorná kalová čerpadla WEDA 04 jsou vhodné pro méně náročné použití čerpání kalů, písku a bahna. Malá velikost, nízká hmotnost, ohromný výkon a mnoho dalších vlastností, dělá čerpadla Atlas Copco velmi univerzálními pro použití při práci na staveništi ale i na zahradě.

https://www.naradi-brno.cz/Ponorne-cerpadlo-Atlas-Copco-WEDA-04/d3884

 

 

14.06.2023
Objevte program Makita XGT Li-ion 40V!!

https://www.naradi-brno.cz/XGT-program-Li-ion-40V/p0

 

 

07.06.2023
Motorové kladivo Cobra TTe Atlas Copco SKLADEM!

https://www.naradi-brno.cz/Motorove-kladivo-Atlas-Copco-Cobra-TTe/d3840

31.05.2023
Přijďte si k nám vybrat z široké nabídky přenosných elektrocentrál!

https://www.naradi-brno.cz/prenosne-elektrocentraly-gep

https://www.naradi-brno.cz/atlas-copco-elektrocentaly-p

24.05.2023
Nabízíme Vám široký výběr vibrační techniky!

https://www.naradi-brno.cz/jednosmerne-vibracni-desky-husqvarna

https://www.naradi-brno.cz/obousmerne-vibracni-desky-husqvarna

https://www.naradi-brno.cz/Husqvarna-vibracni-pechy

17.05.2023
AKČNÍ NABÍDKA Aku sekačka DLM432CT2 Makita!!!

https://www.naradi-brno.cz/Aku-sekacka-430mm-Makita-DLM432CT2-Li-ion-LXT-2x18V-5-0Ah/d4654

 

09.05.2023
Akční nabídka centrála Atlas Copco QEP 3 + úhlová bruska zdarma

25.04.2023
Přijďte si k nám vybrat z nabídky zahradní techniky.

https://www.naradi-brno.cz/zahradni-technika

https://www.naradi-brno.cz/krovinorezy-a-vyzinace-dolmar

https://www.naradi-brno.cz/retezove-pily-dolmar

https://www.naradi-brno.cz/sekacky-dolmar

 

19.04.2023
Akční nabídka - dokonalá souhra strojů a cen Husqvarna

29.03.2023
HiLight V3+ osvětlovací stožár Atlas Copco

HiLight V3+ osvětlovací stožár Atlas Copco předává Kámen Brno spol. s r.o., autorizovaný prodej a servis.

22.03.2023
Akční nabídka: Mobilní kompresor XAS 48-7 A BA LEG RS Kd HardHat Atlas Copco série 8

XAS 48-7 Kd je mobilní kompresor vážící pouze 440 kg. Mobilní kompresory Atlas Copco serie 8 dokazují, že malé a lehké stroje mohou být výkonější než konkurenční těžké váhy !

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-48-7-A-BA-LEG-RS-Kd-HardHat-Atlas-Copco-serie-8/d3909

15.03.2023
Příhradová lišta Husqvarna BT 90 SKLADEM!

https://www.naradi-brno.cz/BT90-jednotka-Husqvarna-benzinovy-pohon-COMPLETE-GASOLINE-SET-GX270/d4210

BT 90 - sekce 2m

https://www.naradi-brno.cz/BT90-pracovni-modul-Husqvarna-SCREED-SECTION-2M-BT90/d4215

BT 90 - sekce 3m

https://www.naradi-brno.cz/BT90-pracovni-modul-Husqvarna-SCREED-SECTION-3M-BT90/d4216

 

08.03.2023
AKU sekačka Makita za AKČNÍ cenu!

https://www.naradi-brno.cz/Aku-sekacka-430mm-Makita-DLM432CT2-Li-ion-LXT-2x18V-5-0Ah/d4654

AKCE je platná do 30.4.2023 nebo do vyprodání zásob.

02.03.2023
AKCE JARO 2023

Jarní akce na vybranou vibrační techniku!

 

22.02.2023
Atlas Copco slaví 150leté výročí!!!

Dne 21.2.2023 oslavila skupina Atlas Copco 150 leté výročí.

Gratulujeme a těší nás, že společnost Kámen Brno, spol. s r.o. je gold partnerem této celosvětově úspěšné společnosti.

22.02.2023
Ocenění distributor roku 2022 Atlas Copca!

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. opět záskala prestižní ocenění Atlas Copca distributor roku 222 východní Evropa region sever.

15.02.2023
Osvětlovací stožár Hilight V3+ Atlas Copco SKLADEM!

https://www.naradi-brno.cz/Osvetlovaci-stozar-Atlas-Copco-HiLight-V3-/d4342

08.02.2023
Nabízíme akční set vzduchového nářadí!

https://www.naradi-brno.cz/Sbijeci-kladivo-Permon-SK-9-5/d2135

https://www.naradi-brno.cz/-Sbijeci-kladivo-Permon-SK-13-B/d2138

03.02.2023
Předáváme kompresory XAS 58-7 Atlas Copco.

16.01.2023
Mobilní dieslové čerpadlo PAS 100MF 250HH bez silničního podvozku s pevnou tyčí

Povrchová čerpadla PAS mohou mít různé konfigurace, doplňkové vybavení a příslušenství, díky čemuž si finální produkt můžete co nejlépe přizpůsobit vašim potřebám.

06.01.2023
SERVISNÍ AKCE 2023

V našem servisním středisku Hradčany právě probíhá pravidelná zimní servisní akce "Připravte stroje na pracovní sezónu 2023".

Více Vám rádi sdělíme na m. 724 226 005 nebo e-mail hradcany@kamenbrno.cz

18.11.2022
SKLADEM generátor Atlas Copco QIS 45 a QES 20 bez silničního podvozku!

https://www.naradi-brno.cz/Generator-QIS-45-Atlas-Copco/d4706

https://www.naradi-brno.cz/Generator-QES-20-Kd-Atlas-Copco-bez-silnicniho-podvozku-AB-BA-DI-JW-RS-/d4705

 

04.11.2022
AKCE: Kompresor XAS 188-14 Jd

Akční cena na skladové kompresory XAS 188-14 Jd Atlas Copco!

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-CH-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d7380

27.10.2022
Mobilní generátor QAS 30 nově v naší půjčovně!

 • Digitální ovládací panel
 • Ochranné zemnící relé + zemnící relé

Při dlouhodobých pronájmech je cena dána individuálně.

https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/elektrocentraly-generatory-pujcovna/mobilni-generator-qas-30

14.10.2022
DCP 10 pneumatický lapač prachu a nečistot Atlas Copco

Sběrač prachu Atlas Copco sestavíte a zprovozníte během několika minut. Použitím podtlakové technologie účinně odstraníte prach přímo u zdroje.

https://www.naradi-brno.cz/DCP-10-pneumaticky-lapac-prachu-a-necistot-Atlas-Copco/d4591

07.10.2022
Samonasávací mokré čerpadlo VAR 3-140 Atlas Copco

 • s mokrým primárním plněním
 • rychlé sání díky membránovému čerpadlu až do 7,5 m
 • na pojezdovém nesilničním podvozku

https://www.naradi-brno.cz/Samonasavaci-mokre-cerpadlo-VAR-3-140-vozik-Atlas-Copco/d4611 

         

25.07.2022
Montáž hydraulického závěsného kladiva SB202 Epiroc

22.07.2022
Solární osvětlovací stožár Atlas Copco

HiLight S2+ je vybaven 4 reflektory LED 90 W, které poskytují pokrytí světlem 2 000 m2.

https://www.naradi-brno.cz/Solarni-osvetlovaci-stozar-HiLight-S2-Atlas-Copco/d4681

17.06.2022
Testovali jsme a předváděli nový E-AIR kompresor Atlas Copco

Děkujeme všem za Váš zájem o předvedení nové technologie mobilního elektrického kompresoru Atlas Copco.

13.06.2022
Předáváme nový záložní zdroj QIS 65 Atlas Copco!

Předáváme zákazníkovi nový záložní zdroj QIS 65 Atlas Copco!

24.05.2022
Elektrocentrála QEP R12

Nyní skladem v naší provozovně v Hradčanech!

https://www.naradi-brno.cz/Benzinova-elektrocentrala-QEP-R12-Atlas-Copco/d2096

25.04.2022
Předáváme nový generátor QES85!

06.04.2022
Generátory QAS 45 Atlas Copco vč. silničního podvozku

Jmenovitý výkon: 43,5/35 kVA/35kW

Jmenovitý proud: 63 A

Motor: Kubota STV.

https://www.naradi-brno.cz/Generator-Atlas-Copco-QAS-45-Kd-vc-silnicniho-podvozku-AB-BA-JW-RS/d4673

25.03.2022
Kompresory Atlas Copco

Nyní SKLADEM kompresory
XAS 38-7, XAS 58-7, XAS 88-7 Atlas Copco

 

11.03.2022
Generátor QES 30 Kd Atlas Copco bez podvozku vč. zásuvkového panelu

Nyní skladem!!

https://www.naradi-brno.cz/Generator-QES-30-Kd-Atlas-Copco-bez-podvozku-vc-zasuvkoveho-panelu/d3838

07.12.2021
Mobilní kompresor XAS 38-7 Kd Atlas Copco

Nyní skladem v provozovně v Hradčanech k dodání v roce 2021!

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-38-7-Kd-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d3905

05.11.2021
Kompresor XAS 88-7 Atlas Copco

 

Více informací na:

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-88-7-AB-BA-JW-RS-Atlas-Copco-serie-8/d4582

19.10.2021
Kompresory řady 8 Atlas Copco s vestavěným generátorem

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-88-7G-Kd-AB-BA-JW-RS-s-vestavenym-generatorem-o-vykonu-9-kVA-Atlas-Copco-serie-8/d4267

09.09.2021
Kompresor XAS 188-14

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d3807

31.05.2021
Kompresor XAS 188-14 Atlas Copco

Nový kompresor XAS 188-14 Atlas Copco je poháněn 4 válcovým motorem John Deere Stage IV. Digitální ovládací panel XC2003 umožňující nastavení požadovaného tlaku 7-14 bar. Výkon kompresoru 11,4-10,1 m3/min.

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d3807

20.05.2021
Osvětlovací stožár HiLight H6+ Atlas Copco

Osvětlená plocha: 6000 m2

Osvětlení: 4x350W

Výška stožáru: 8 m

Stabilizace: 4 nohy

Technologie: LED

13.05.2021
Benzínové invertory Atlas Copco

P2000i………………..1,8kW

P2500i……….………2,5 kW

P3500i…………...….3,3 kW

https://www.naradi-brno.cz/atlas-copco-elektrocentaly-p

22.04.2021
Kompresor XAS 38Kd HH Atlas Copco

Výkon: 2m3/min, pracovní tlak: 7 bar, motor: Kubota STV.

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-38-7-Kd-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d3905

05.03.2021
QAS5 100Jd

5-tá generace elektrocentrál řady QAS s označením QAS5 100Jd míří k zákazníkovi.

Nový digitální panel, systém umožňující až 300% přetížení, zásuvkový panel, svorkovnice...

Kámen Brno, spol. s r. o. nabízí autorizovaný prodej, záruční i pozáruční servis po celém území ČR.

01.03.2021
Montáž SB152 Atlas Copco

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. předala vč. montáže hydraulické kladivo SB152 Atlas Copco. Montáž byla provedena naším vyškoleným servisním technikem.

Kámen Brno, spol. s r.o. je autorizovaným prodejcem hydraulických kladiv Atlas Copco vč. autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

25.02.2021
Kompresor XATS 138 StageV Atlas Copco

Kompresor XATS 138 StageV Atlas Copco ve standardu s HardHat kapotáží, silničním podvozkem, digitálním řídícím panelem.

Kámen Brno, spol. s r.o. zajišťuje autorizovaný  prodej, záruční i pozáruční servis pro celém území ČR.

05.02.2021
Ocenění 2020

      

10.05.2019
Vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. předala dva vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco o výkonu 20 a 25 barů s označením V28 a X28.

Díky novým kompresorům dojde ke zvýšení rychlosti vrtání, tím zkrácení doby vrtání. Což v důsledku s nižšími náklady na údržbu a spotřebou paliva zefektivní vrtací práce provozovatele.

Kámen Brno, spol. s r.o. je spolehlivým autorizovaným dodavatelem kompresorů Atlas Copco vč. autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

 

 

Nejprodávanější zboží

Doporučujeme

Hodnocení obchodu na Zboží.cz