Facebook

Kontakt na obchodníka

Kámen Brno, spol. s r.o.
Hradčany 262, 201
666 03 Tišnov

Tel.: +420 549 411 466
Tel.: +420 549 412 411

GSM: +420 724 226 005
GSM: +420 723 269 340

Fax.: +420 549 215 091

E-mail: prodej(zavinac)naradibrno.cz

www.kamenbrno.cz

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Součástí e-shopu je kamenná prodejna a servisní středisko o rozloze 1000 m2.

Ruční nářadí - Kámen Brno

Prodejna NARADI-BRNO.cz

 

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží

prostřednictvím internetového obchodu na adrese 
www.naradi-brno.cz

 

     Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností: Kámen Brno, spol. s r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČ 44963386,   DIČ: CZ 44963386, zapsána v OR Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4103 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.naradi-brno.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Prodávající je právním subjektem, jenž je nositelem živnostenského oprávnění k činnosti dle těchto podmínek.

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     V případě, že je smluvní stranou spotřebitel (osoba bez IČ – nepodnikatel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

     V případě, že je smluvní stranou podnikatel či jiný subjekt s právní subjektivitou ( ne spotřebitel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

     Odesláním objednávky kupujícím se stávají tyto obchodní  podmínky pro kupujícího závaznými a to pro dodávky veškerého zboží od prodávajícího, pokud se bude realizovat prostřednictvím internetového obchodu – e.shopu – odesláním objednávky potvrzuje kupující to, že se s obchodními podmínkami seznámil .

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ , KUPNÍ SMLOUVA

 Jak nakupovat

 • zboží je řazeno do jednotlivých kategorií v levém rozbalovacím strukturovaném menu
 • postupným kliknutím na položky lze procházet celý sortiment
 • zboží lze přidávat do nákupního koše kliknutím na tlačítko
 • kliknutím na odkaz košík máte vždy přehled o zboží, určeného k objednání
 • vlastní nákup probíhá přes odkaz pokladna, kde vyplníte objednávku a odešlete ke zpracování

     Předmětem smlouvy bude pouze zboží uvedené kupujícím v objednávce. Pro naplnění platnosti elektronické objednávky a její vázanosti pro prodávajícího je bezpodmínečně nutné , aby kupující vyplnil veškeré povinné údaje požadované prodávajícím v objednávkovém formuláři a seznámil se s jeho textem .

a) V případě, že kupujícím bude spotřebitel pak :

-  návrhem prodávajícího k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky,

- kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, které provádí výlučně e.mailem prodávající a to neprodleně potvrzením  objednávky na stejnou adresu, z které byla objednávka přijata. 

b) v případě, že kupujícím bude  nespotřebitel ( podnikatel či jiná osoba s právní subjektivitou  s IČ ) pak :

-  návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

c) Pokud v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu ( navýší cenu o více jak 15% ) má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Toto ujednání platí bez ohledu na postavení kupujícího – zda je či není spotřebitelem.

d) potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu e.mailem neprodleně po jejím obdržení (zpravidla přijde kupujícímu potvrzující e.mail s textem či sms zprávu, že objednávka bude dnes nebo zítra odeslána nebo v jiném sjednaném termínu ).  Kopie objednávky neslouží jako potvrzení. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat.

d) zrušení objednávky  se strany kupujícího je možné zrušit bez udání důvodů do doby, dokud nebude zaslán potvrzovací e-mail o odeslání zboží.

e) Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě bude kupující o správné ceně informován a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Pokud kupující již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

 

 

3) DODACÍ LHŮTA

      Dodací lhůta je 1-30 dnů (u kompresorů a generátorů bude dodací termín vždy potvrzen individuálně), není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího o dodání kontaktovat.

 

4) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DORUČOVÁNÍ

     Problematika ochrany osobních údajů je řešena v době vydání těchto podmínek zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění ( zákon o ochraně osobních údajů a souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) – v případě jeho  novelizace se ta ujednání těchto podmínek, které budou neplatná, nahrazují automaticky novou právní úpravou. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování  a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a dále k zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu na jeho e.mailovou adresu popř. na adresu místa jeho podnikání nebo bydliště – toto udělení souhlasu je dobrovolným – nevyplnění kolonky souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá za následek odmítnutí objednávky  kupujícího. Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu to ukládá zákon. Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou .

     Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

     Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět při jakémkoliv styku s prodávajícím své osobní údaje správně, pravdivě a v případě jejich změny tyto oznámit prodávajícímu – za informací o změně se považuje i to , pokud  zadá kupující objednávku s jinými osobními údaji než těmi, pod kterými učinil objednávku předcházející objednávce , v které jsou osobní údaje změněny . V případě, že nesprávně uvedené osobní údaje budou příčinou nemožnosti splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží kupujícímu, nese kupující veškeré náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s touto skutečností.  

     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a rovněž tak se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu.

     Kupující rovněž tak souhlasí s tím, že mu může být prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty , která bude uvedena v objednávce nebo v evidenci osobních údajů.

 

5) NEVYZVEDNUTÁ ZÁSILKA

     Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany kupujícího, dle zák. č. 89/2012 Sb. a prodávajícímu vznikne  případě souhlasu s objednávkou povinnost předmět koupě – zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Každá objednávka je závazná. Pokud nebude zboží, odeslané dobírkou kupujícímu na základě objednávky,  kupujícím vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč za každou nevyzvednutou zásilku bez ohledu na hodnotu dodávaného zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupující s  obchodními podmínkami prodávajícího a s manipulačním poplatkem v této výši.

 

6) CENA ZBOŽÍ, DODÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

     Na e.shopu (internetových stránkách ) prodávajícího jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dodání zboží, které hradí kupující. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s cenami zboží a že s cenou za objednané zboží souhlasí. Pokud by nebylo možné náklady na dodání stanovit předem, má prodávající právo je účtovat dodatečně a to ve výši, která byla účelně vynaložena k splnění povinnosti prodávajícího ( za účelně vynaložené prostředky se považují prostředky vynaložené na dopravu prostřednictvím České pošty a.s. , nebo některého ze subjektů, jenž se zabývá dopravou zboží ( např. Toptrans, DHL ).

     Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (náklady na balení, dopravu )  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kámen Brno, spol. s r.o., Hradčany 201, 666 03 Tišnov

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,           

bezhotovostní na účet prodávajícího a to před dodáním zboží , povinnost platby je v tomto případě splněna připsáním částky na účet prodávajícího, tento druh platby je vyžadován při dodání zboží do jiného členského státu EU

V případě, že nedochází k odběru věci osobním převzetím na provozovně prodávajícího, neuplatní se pro tyto případy ust. § 2119 odst. 1 občanského zákona ( kupující musí uhradit kupní cenu, aniž si zboží předem prohlédl). 


     Společně s kupní cenou ( kupní cenou se rozumí cena zboží + veškeré náklady spojené s dodáním zboží ) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat zaplacení předem.

     Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je provedeno následujícímu způsoby:

- po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím osobně prodávajícím ve výdejním místě ,

- zásilkou službou,

- v přípradě zaslání zboží do jiného členského státu EU, bude zboží dodáno až po úhradě zálohové faktury.

     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným způsobem, než je sjednáno v objednávce , je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručením zboží resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku zboží od přepravce převzít. 

 

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  SPOTŘEBITELEM

     Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění nové věci se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.         Toto se však nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     Reklamace - oznámení o závadě musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, kopii daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a uplatněný reklamační nárok s tím, že kupující je povinen zabalit reklamované zboží do originálního obalu

A)
Ve vztahu ke SPOTŘEBITELI : 
a) Prodávající odpovídá spotřebiteli
, že zboží  při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání,  pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

b)  Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nového zboží  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

     Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

     Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží  věděl, že zboží  má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.


B)
Ve vztahu ke kupujícímu NESPOTŘEBITELI :  

Podstatné porušení smlouvy - je-li možné vadné plnění považovat za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo :

a) na odstranění vady dodáním nového zboží  bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou zboží , nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

     Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, požadoval-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

     Nepodstatné porušení smlouvy: Je-li možné vadné plnění považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží .

     Neodstraní-li prodávající vadu zboží  včas nebo vadu zboží  odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

       Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nového zboží  vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

C. Společná ujednání SPOTŘEBITELI A NESPOTŘEBITELI 

     Případné uplatnění odpovědnosti za vady vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího/spotřebitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně řešit s dopravcem. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí a tyto se nepovažují za záruční vady.

Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající upozorňuje, že nárok na uplatnění odpovědnosti za vady nevzniká , pokud by:

 • zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího).
 • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením.
 • se vyskytly vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.
 • zboží bylo poškozen nesprávným skladováním.

 Odeslání zboží zpět prodávajícímu : Pokud prodávajícímu bude posílat kupující zboží zpět, není oprávněn zboží posílat jako dobírku – prodávající není povinen dobírku přijmout a to vše k tíži kupujícího ( důvodem pro nepřípustnost dobírky je to, že nelze před vyzvednutím zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží ).

     V případě osobního odběru na provozovně prodávajícího je prodávající oprávněn účtovat skladné za nevyzvednuté zboží je stanoveno na 40,- Kč bez DPH za každý započatý den. Skladné se počítá počínaje 5. dnem od výzvy k vyzvednutí zboží, nebo od prvního pokusu o doručení.


8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM


     V případě, že je kupní smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

     Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží, popř. náklady za navrácení zboží.

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

     Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v důsledku zničení zboží), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

     Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Stejně tak, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení ceny . 

     Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek – pokud již dárek nemá , potom je povinen vrátit  prodávajícími peněžní ekvivalent ve výši odpovídající nákupní hodnotě  dárku.

     Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemá mimo jiné v případě smluv:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

      Spotřebitel – kupující uzavřením kupní smlouvy ( způsob uzavření kupní smlouvy viz výše ) souhlasí s tím, že po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešle zboží doporučeně na adresu provozovny prodávajícího :  Kámen Brno, spol. s r.o. , Hradčany 201, 666 03 Tišnov  

     Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

    Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je spotřebitel povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky.

    Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

- vrácením hodnoty zboží na účet - bez poplatku do 30 dnů od obdržení daného zboží, nebo vrácením hodnoty zboží složenkou na adresu; poplatek za složenku činí 41,- Kč, anebo

- zápočtem k následující objednávce (hodnota zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky).
 

9) NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     Veškeré technické údaje na těchto stránkách jsou udány výrobcem produktu. Veškerá fota jsou ilustrativní, a tedy skutečnost se může v některých detailech lišit.
     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

      Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a spotřebitel k ní nemá přístup.

    Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým v budoucnu stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se      neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ujednání . Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Novinky

07.06.2023
Motorové kladivo Cobra TTe Atlas Copco SKLADEM!

https://www.naradi-brno.cz/Motorove-kladivo-Atlas-Copco-Cobra-TTe/d3840

31.05.2023
Přijďte si k nám vybrat z široké nabídky přenosných elektrocentrál!

https://www.naradi-brno.cz/prenosne-elektrocentraly-gep

https://www.naradi-brno.cz/atlas-copco-elektrocentaly-p

24.05.2023
Nabízíme Vám široký výběr vibrační techniky!

https://www.naradi-brno.cz/jednosmerne-vibracni-desky-husqvarna

https://www.naradi-brno.cz/obousmerne-vibracni-desky-husqvarna

https://www.naradi-brno.cz/Husqvarna-vibracni-pechy

17.05.2023
AKČNÍ NABÍDKA Aku sekačka DLM432CT2 Makita!!!

https://www.naradi-brno.cz/Aku-sekacka-430mm-Makita-DLM432CT2-Li-ion-LXT-2x18V-5-0Ah/d4654

 

09.05.2023
Akční nabídka centrála Atlas Copco QEP 3 + úhlová bruska zdarma

25.04.2023
Přijďte si k nám vybrat z nabídky zahradní techniky.

https://www.naradi-brno.cz/zahradni-technika

https://www.naradi-brno.cz/krovinorezy-a-vyzinace-dolmar

https://www.naradi-brno.cz/retezove-pily-dolmar

https://www.naradi-brno.cz/sekacky-dolmar

 

19.04.2023
Akční nabídka - dokonalá souhra strojů a cen Husqvarna

05.04.2023
Veselé Velikonoce 2023

Krásné prožití jarních svátků přeje

KÁMEN BRNO

 

29.03.2023
HiLight V3+ osvětlovací stožár Atlas Copco

HiLight V3+ osvětlovací stožár Atlas Copco předává Kámen Brno spol. s r.o., autorizovaný prodej a servis.

22.03.2023
Akční nabídka: Mobilní kompresor XAS 48-7 A BA LEG RS Kd HardHat Atlas Copco série 8

XAS 48-7 Kd je mobilní kompresor vážící pouze 440 kg. Mobilní kompresory Atlas Copco serie 8 dokazují, že malé a lehké stroje mohou být výkonější než konkurenční těžké váhy !

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-48-7-A-BA-LEG-RS-Kd-HardHat-Atlas-Copco-serie-8/d3909

15.03.2023
Příhradová lišta Husqvarna BT 90 SKLADEM!

https://www.naradi-brno.cz/BT90-jednotka-Husqvarna-benzinovy-pohon-COMPLETE-GASOLINE-SET-GX270/d4210

BT 90 - sekce 2m

https://www.naradi-brno.cz/BT90-pracovni-modul-Husqvarna-SCREED-SECTION-2M-BT90/d4215

BT 90 - sekce 3m

https://www.naradi-brno.cz/BT90-pracovni-modul-Husqvarna-SCREED-SECTION-3M-BT90/d4216

 

08.03.2023
AKU sekačka Makita za AKČNÍ cenu!

https://www.naradi-brno.cz/Aku-sekacka-430mm-Makita-DLM432CT2-Li-ion-LXT-2x18V-5-0Ah/d4654

AKCE je platná do 30.4.2023 nebo do vyprodání zásob.

02.03.2023
AKCE JARO 2023

Jarní akce na vybranou vibrační techniku!

 

22.02.2023
Atlas Copco slaví 150leté výročí!!!

Dne 21.2.2023 oslavila skupina Atlas Copco 150 leté výročí.

Gratulujeme a těší nás, že společnost Kámen Brno, spol. s r.o. je gold partnerem této celosvětově úspěšné společnosti.

22.02.2023
Ocenění distributor roku 2022 Atlas Copca!

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. opět záskala prestižní ocenění Atlas Copca distributor roku 222 východní Evropa region sever.

15.02.2023
Osvětlovací stožár Hilight V3+ Atlas Copco SKLADEM!

https://www.naradi-brno.cz/Osvetlovaci-stozar-Atlas-Copco-HiLight-V3-/d4342

08.02.2023
Nabízíme akční set vzduchového nářadí!

https://www.naradi-brno.cz/Sbijeci-kladivo-Permon-SK-9-5/d2135

https://www.naradi-brno.cz/-Sbijeci-kladivo-Permon-SK-13-B/d2138

03.02.2023
Předáváme kompresory XAS 58-7 Atlas Copco.

20.01.2023
Přenosné centrály skladem, ihned k odběru!

Využijte akčních cen na elektrocentrály a generátory Atlas Copco.

https://www.naradi-brno.cz/generatory-elektrocentraly

16.01.2023
Mobilní dieslové čerpadlo PAS 100MF 250HH bez silničního podvozku s pevnou tyčí

Povrchová čerpadla PAS mohou mít různé konfigurace, doplňkové vybavení a příslušenství, díky čemuž si finální produkt můžete co nejlépe přizpůsobit vašim potřebám.

06.01.2023
SERVISNÍ AKCE 2023

V našem servisním středisku Hradčany právě probíhá pravidelná zimní servisní akce "Připravte stroje na pracovní sezónu 2023".

Více Vám rádi sdělíme na m. 724 226 005 nebo e-mail hradcany@kamenbrno.cz

20.12.2022
PF 2023

15.12.2022
Zimní AKČNÍ nabídka - praktická lopatka do auta Fiskars

https://www.naradi-brno.cz/-Fiskars-131520-lopatka-do-auta-a-na-zahradu/d1226

09.12.2022
Rádi Vám poradíme s výběrem, zboží skladem k dodání 2022!

02.12.2022
VÝPRODEJ NÁHRADÍCH DÍLŮ

https://www.naradi-brno.cz/vyprodej

 

25.11.2022
NOVĚ v půjčovně topidlo MAT-ECH EMA-22

Nově nabízíme k zapůjčení topidlo MA-TECH EMA-22

https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/topidla-vysousece-pujcovna/ma_tech-ema_22

18.11.2022
SKLADEM generátor Atlas Copco QIS 45 a QES 20 bez silničního podvozku!

https://www.naradi-brno.cz/Generator-QIS-45-Atlas-Copco/d4706

https://www.naradi-brno.cz/Generator-QES-20-Kd-Atlas-Copco-bez-silnicniho-podvozku-AB-BA-DI-JW-RS-/d4705

 

11.11.2022
Výprodej náhradních dílů Atlas Copco

https://www.naradi-brno.cz/Kapotaz-pro-kompresor-Atlas-Copco-XAS97/d4703

https://www.naradi-brno.cz/Kapotaz-HardHat-pro-kompresor-XAS48-Atlas-Copco/d4702

https://www.naradi-brno.cz/Dvirka-pro-elektrocentralu-generator-QAS30-QAS40-Atlas-Copco/d4704

04.11.2022
AKCE: Kompresor XAS 188-14 Jd

Akční cena na skladové kompresory XAS 188-14 Jd Atlas Copco!

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-CH-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d7380

27.10.2022
Mobilní generátor QAS 30 nově v naší půjčovně!

 • Digitální ovládací panel
 • Ochranné zemnící relé + zemnící relé

Při dlouhodobých pronájmech je cena dána individuálně.

https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/elektrocentraly-generatory-pujcovna/mobilni-generator-qas-30

21.10.2022
Přenosné centrály skladem, ihned k odběru!

Využijte akčních cen na elektrocentrály a generátory Atlas Copco.

https://www.naradi-brno.cz/generatory-elektrocentraly

 

14.10.2022
DCP 10 pneumatický lapač prachu a nečistot Atlas Copco

Sběrač prachu Atlas Copco sestavíte a zprovozníte během několika minut. Použitím podtlakové technologie účinně odstraníte prach přímo u zdroje.

https://www.naradi-brno.cz/DCP-10-pneumaticky-lapac-prachu-a-necistot-Atlas-Copco/d4591

07.10.2022
Samonasávací mokré čerpadlo VAR 3-140 Atlas Copco

 • s mokrým primárním plněním
 • rychlé sání díky membránovému čerpadlu až do 7,5 m
 • na pojezdovém nesilničním podvozku

https://www.naradi-brno.cz/Samonasavaci-mokre-cerpadlo-VAR-3-140-vozik-Atlas-Copco/d4611 

         

27.09.2022
Kup tři, plať dva

Objednejte hydraulický agregát Atlas Copco s ním dva různé kusy hydraulického nářadí (bourací kladivo, vrtací kladivo, pila, ...) a druhý kus získáte za 1,-Kč

  Platí při objednání do 15.12.2022

06.09.2022
Akce - aku sekačky a křovinořezy

Akumulátorové sekačky Makita a benzínové křovinořezy Dolmar nyní v akci!

https://www.naradi-brno.cz/zahradni-technika-Li-ion-2x18V

https://www.naradi-brno.cz/krovinorezy-a-vyzinace-dolmar

30.08.2022
Akce podzim - elektrocentrály Atlas Copco

Invertory P2000i a P3500i
Elektrocentrály P3000 a QEP3
Elektrocentrály P6500T a QEP8


Akce platí od 1.9. do 31.10.2022 nebo do vyprodání zásob.
Více informací na tel. čísle 724 226 005 nebo na našem eshopu: https://www.naradi-brno.cz/generatory-elektrocentraly

04.08.2022
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor SMART 48 Husqvarna

Průměr hlavice: 48 mm

Délka hadice: 5 m

Otáčky: 12 000 ot/min.

https://www.naradi-brno.cz/Vysokofrekvencni-ponorny-vibrator-Husqvarna-Smart-48-230-V-1-Phase-50-60-Hz/d4150

25.07.2022
Montáž hydraulického závěsného kladiva SB202 Epiroc

22.07.2022
Solární osvětlovací stožár Atlas Copco

HiLight S2+ je vybaven 4 reflektory LED 90 W, které poskytují pokrytí světlem 2 000 m2.

https://www.naradi-brno.cz/Solarni-osvetlovaci-stozar-HiLight-S2-Atlas-Copco/d4681

20.06.2022
AKCE: Elektrocentrála QEP 3 Atlas Copco

https://www.naradi-brno.cz/Benzinova-elektrocentrala-QEP-3-Atlas-Copco/d2065

17.06.2022
Testovali jsme a předváděli nový E-AIR kompresor Atlas Copco

Děkujeme všem za Váš zájem o předvedení nové technologie mobilního elektrického kompresoru Atlas Copco.

13.06.2022
Předáváme nový záložní zdroj QIS 65 Atlas Copco!

Předáváme zákazníkovi nový záložní zdroj QIS 65 Atlas Copco!

02.06.2022
Další nové kompresory SKLADEM!

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-88-7-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d4582

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-38-7-Kd-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d3905

24.05.2022
Elektrocentrála QEP R12

Nyní skladem v naší provozovně v Hradčanech!

https://www.naradi-brno.cz/Benzinova-elektrocentrala-QEP-R12-Atlas-Copco/d2096

11.05.2022
Podvozek pro QES30/40 Atlas Copco

https://www.naradi-brno.cz/Podvozek-pro-QES-30-40-Atlas-Copco/d4669

04.05.2022
AKCE: Vibrační technika

Připravili jsme pro Vás akci na vibrační techniku Husqvarna!

Vibrační deska LF80LAT
Vibrační deska LF50L
Ponorný vibrátor betonu AME1600
Vysokofrekvenční vibrátor Smart 56

https://www.naradi-brno.cz/Husqvarna-vibracni-technika

25.04.2022
Předáváme nový generátor QES85!

08.04.2022
Veselé Velikonoce!

06.04.2022
Generátory QAS 45 Atlas Copco vč. silničního podvozku

Jmenovitý výkon: 43,5/35 kVA/35kW

Jmenovitý proud: 63 A

Motor: Kubota STV.

https://www.naradi-brno.cz/Generator-Atlas-Copco-QAS-45-Kd-vc-silnicniho-podvozku-AB-BA-JW-RS/d4673

25.03.2022
Kompresory Atlas Copco

Nyní SKLADEM kompresory
XAS 38-7, XAS 58-7, XAS 88-7 Atlas Copco

 

11.03.2022
Generátor QES 30 Kd Atlas Copco bez podvozku vč. zásuvkového panelu

Nyní skladem!!

https://www.naradi-brno.cz/Generator-QES-30-Kd-Atlas-Copco-bez-podvozku-vc-zasuvkoveho-panelu/d3838

25.02.2022
Hydraulický agregát LP 9-20 E-F Atlas Copco

- elektrický třífázový motor

- výkon 5,5 (3x400V/16A)

- hmotnost 68 kg

- průtok oleje 20l/min

- Skladem

- Akční cena: 99.095,- Kč + DPH

Více informací na:

https://www.naradi-brno.cz/LP-9-20-E-F-hydraulic-agregat-Atlas-Copco-elektricky/d648

27.01.2022
Generátor QAX 12 Atlas Copco - starší

Nabízíme k prodeji generátor QAX 12 Atlas Copco.

Rok výroby 2006,

Výkon 12 kVA, 9,6 kW

Motor Deutz

https://www.naradi-brno.cz/Generator-QAX12-Atlas-Copco-starsi/d4676

21.01.2022
Aku stroje nově v naší půjčovně!

 • Aku bezuhlíkový šroubovák DHP485RFJ - Li-ion 18V/3,0 Ah
 • Aku úhlová bruska DGA504RTJ - pr.125 mm, Li-ion 18V/5 Ah
 • Aku bruska na sádrokarton DSL800 - pr. 225 mm, Li-ion 18V/3,0 Ah

https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/akumulatorove-stroje

10.01.2022
Rekonstrukce prodejny v Hradčanech

Do nového roku 2022 Vám všem přejeme především zdraví. Přes svátky jsme provedli rekonstrukci naší prodejny v Hradčanech.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

03.01.2022
Servisní akce

V našem servisním středisku Hradčany právě probíhá pravidelná zimní servisní akce "Připravte stroje na pracovní sezónu".

Více Vám rádi sdělíme na m. 724 226 005 nebo e-mail hradcany@kamenbrno.cz

17.12.2021
PF 2022

    

13.12.2021
Předvánoční čas

Krásný předvánoční čas všem přeje Kámen Brno, spol. s r. o.

08.12.2021
Benzínovýn invertor P6000i

Nyní skladem!

Max. výkon: 7kW

Napětí: 230 W

Hmotnost 130 kg

https://www.naradi-brno.cz/Benzinovy-invertor-P6000i-Atlas-Copco/d4638

07.12.2021
Mobilní kompresor XAS 38-7 Kd Atlas Copco

Nyní skladem v provozovně v Hradčanech k dodání v roce 2021!

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-38-7-Kd-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d3905

05.11.2021
Kompresor XAS 88-7 Atlas Copco

 

Více informací na:

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-88-7-AB-BA-JW-RS-Atlas-Copco-serie-8/d4582

19.10.2021
Kompresory řady 8 Atlas Copco s vestavěným generátorem

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-88-7G-Kd-AB-BA-JW-RS-s-vestavenym-generatorem-o-vykonu-9-kVA-Atlas-Copco-serie-8/d4267

12.10.2021
Elektrický drtič větví - SKLADEM

 • Výkonný elektromotor 2500 W
 • Záchytný koš s objemem 67l
 • Max. průměr větve 45 mm

 https://www.naradi-brno.cz/Elektricky-drtic-vetvi-2500W-UD2500-Makita/d4658

13.09.2021
Vyměňte staré čerpadlo za novu WEDU

1. přineste jakékoliv staré čerpadlo

2. objednejte si nové čerpadlo WEDA

3. získáte 7% slevu na nákup

https://www.cerpadla-atlascopco.cz/novinky

09.09.2021
Kompresor XAS 188-14

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d3807

02.09.2021
AKCE - vibrátory a lišty

Více informací na: tel.: 724 226 005 nebo na https://www.naradi-brno.cz/husqvarna-zpracovani-betonu

 

25.08.2021
Pokosová pila Makita LS1018LN

Pokosová pila Makita LS1018LN s laserem, 260 mm s možností nastavení úhlu 60° vpravo a 47° vlevo.

Nyní skladem!

Pokosová pila s laserem 260mm,1430W

https://www.naradi-brno.cz/Pokosova-pila-s-laserem-260mm-1430W-LS1018LN/d2372

10.08.2021
Aku šroubováky Makita - Akce

Připravili jsme pro Vás akce na aku šroubováky Makita.

 • DHP453SYEX s příklepem
  2x akumulátor, nabíječka, sada příslušenství, kufr
 • DDF453SYEL bez příklepu
  2x akumulátor, nabíječka, svítilna, kufr

https://www.naradi-brno.cz/Aku-priklepovy-sroubovak-s-prislusenstvim-Li-ion-18V-1-5Ah-DHP453SYEX-/d2567

https://www.naradi-brno.cz/Aku-vrtaci-sroubovak-se-svitilnou-DDF453SYEL-Li-ion-18V-1-5Ah/d4239

23.07.2021
Aku maznice Makita DGP180Z

Aku maznice od Makity DGP180Z umožňuje pohodlné doplnění maziva tlakem až 690 bar. Hmotnost 6 kg. Rychlost 145 / 290 ml/min.

Aku maznice, Li-ion LXT 18V bez aku  Z

https://www.naradi-brno.cz/Aku-maznice-Makita-DGP180Z-Li-ion-LXT-18V-bez-aku-Z/d4644

12.07.2021
Akce LÉTO

Společnost Kámen Brno, spol. s r. o. pro Vás připravila akci na elektrocentrály a invertory Atlas Copco a akci na tlakové myčky, aku šroubováky a aku rádia Makita.

https://www.naradi-brno.cz/

14.06.2021
Upozornění na změnu otevírací doby

V úterý 15.6. 2021 ve středisku Hradčany u Tišnova otevírací doba 7:00 - 11:00 hod. Omlouváme se za způsobené komplikace.

31.05.2021
Kompresor XAS 188-14 Atlas Copco

Nový kompresor XAS 188-14 Atlas Copco je poháněn 4 válcovým motorem John Deere Stage IV. Digitální ovládací panel XC2003 umožňující nastavení požadovaného tlaku 7-14 bar. Výkon kompresoru 11,4-10,1 m3/min.

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d3807

27.05.2021
Vysavač VC2000L Makita

Objem nádoby: 20l
Hmotnost: 7,5 kg
Příkon: 1000W

Univerzální vysavač 20l,1000W,třída L

https://www.naradi-brno.cz/Univerzalni-vysavac-VC2000L-Makita-20l-1000W-trida-L/d4511

20.05.2021
Osvětlovací stožár HiLight H6+ Atlas Copco

Osvětlená plocha: 6000 m2

Osvětlení: 4x350W

Výška stožáru: 8 m

Stabilizace: 4 nohy

Technologie: LED

13.05.2021
Benzínové invertory Atlas Copco

P2000i………………..1,8kW

P2500i……….………2,5 kW

P3500i…………...….3,3 kW

https://www.naradi-brno.cz/atlas-copco-elektrocentaly-p

30.04.2021
Akce čerpadla, pily a řezače

Společnost Kámen Brno, spol. s r. o. pro Vás připravila akci na čerpadla WEDA Atlas Copco a akci na benzínové rozbrušovací pily Makita a řezače spár NTC a Husqvarna.

https://www.naradi-brno.cz/

22.04.2021
Kompresor XAS 38Kd HH Atlas Copco

Výkon: 2m3/min, pracovní tlak: 7 bar, motor: Kubota STV.

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-38-7-Kd-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d3905

15.04.2021
Ježkový vibrační válec nově v naší půjčovně!

Ježkový vibrační válec LP9505 Husqvarna nově v naší půjčovně nářadí v Hradčanech.

Více informací na:https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/vibracni-pechy-desky-val-pujcovna/vibracni-val-jezkovy-lp9505-husqvarna

08.04.2021
Výprodej nástrojů

V sekci výprodej nástrojů jsme pro Vás připravili dláta a oškrty pro  kladiva Bosch, Hilti, Kango, Makita za jedinečné ceny!

https://www.naradi-brno.cz/nastroje-sandvik

01.04.2021
Aku nůžky na trávu

Nové aku nůžky UM110DWYX od Makity u nás skladem. Baterie Li-ion 18V/1,5 Ah, dvojité ostří, řez 110 mm.

https://www.naradi-brno.cz/Aku-nuzky-na-travu-Li-ion-18V-1-5-Ah-UM110DWYX/d4631

 

 

22.03.2021
Veselé Velikonoce

12.03.2021
Akční SET

Sbíjecí a vrtací kladiva v teplotách pod +5 °C "zamrzají". Využijte naši akční sadu odlučovače vody a přimazávače a  prodlužte si pracovní období vašeho nářadí. Dodáváme i oleje.

 • 1x olejovač CLG30
 • 1x odlučovač VAM01
 • 1m hadice JS20 + koncovky

https://www.naradi-brno.cz/SET-Olejovac-CLG-30-odlucovac-VAM-01-hadice-vc-koncovek/d4630

12.03.2021
Ježkový vibrační válec LP9505 Husqvarna

Představujeme Vám nový příkopový ježkový válec Husqvarna LP9505. Díky velké provozní hmotnosti a nejlepší možné trakci, je vhodný na zhutnění všech druhů zeminy.

Hmotnost: 1675 kg

Šířka běhounu: 850 mm

             Průměr běhounu: 523 mm

       

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Vibracni-valec-jezkovy-LP9505-Husqvarna/d4629

05.03.2021
QAS5 100Jd

5-tá generace elektrocentrál řady QAS s označením QAS5 100Jd míří k zákazníkovi.

Nový digitální panel, systém umožňující až 300% přetížení, zásuvkový panel, svorkovnice...

Kámen Brno, spol. s r. o. nabízí autorizovaný prodej, záruční i pozáruční servis po celém území ČR.

01.03.2021
Montáž SB152 Atlas Copco

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. předala vč. montáže hydraulické kladivo SB152 Atlas Copco. Montáž byla provedena naším vyškoleným servisním technikem.

Kámen Brno, spol. s r.o. je autorizovaným prodejcem hydraulických kladiv Atlas Copco vč. autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

26.02.2021
AKCE JARO

Jaro se blíží a my jsme pro Vás připravili akci na sekačky, pily a křovinořezy.

A dále akci na vibrační techniku a elektrocentrály.

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/

 

25.02.2021
Kompresor XATS 138 StageV Atlas Copco

Kompresor XATS 138 StageV Atlas Copco ve standardu s HardHat kapotáží, silničním podvozkem, digitálním řídícím panelem.

Kámen Brno, spol. s r.o. zajišťuje autorizovaný  prodej, záruční i pozáruční servis pro celém území ČR.

10.02.2021
Nový aku půdní vrták Makita

Představujeme Vám nový aku půdní vrták Makita DDG460ZX7. Dokáže vyvrtat až 150 děr do 600 mm na jedno nabití akumulátoru. Obsahuje protiskluzovou dvourychlostní spojku a bezuhlíkový motor.

      

Více informací na:https://www.naradi-brno.cz/Aku-pudni-vrtak-Makita-DDG460ZX7-Li-ion-2x18V-bez-aku-Z/d4616

05.02.2021
Ocenění 2020

      

26.01.2021
Nový invertor P2500i

Na naší prodejně v Hradčanech nově skladem nový invertor P2500i Atlas Copco s výkonem 2,5 kW.

Více informací na:
https://www.naradi-brno.cz/Benzinovy-invertor-P2500i-Atlas-Copco/d4605

08.01.2021
ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE

Využijte zimní servisní akce Kámen Brno spol. s r. o. a připravte Vaši mechanizaci na sezónu.

Garantujeme profesionální autorizovaný servis, originální náhradní díly a maziva, záruku na provedenou práci.

Využijte servisní akce za paušální ceny!

Více informací Vám poskytneme na tel. 724 226 005 nebo emailem servis@kamenbrno.cz

 

10.05.2019
Vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. předala dva vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco o výkonu 20 a 25 barů s označením V28 a X28.

Díky novým kompresorům dojde ke zvýšení rychlosti vrtání, tím zkrácení doby vrtání. Což v důsledku s nižšími náklady na údržbu a spotřebou paliva zefektivní vrtací práce provozovatele.

Kámen Brno, spol. s r.o. je spolehlivým autorizovaným dodavatelem kompresorů Atlas Copco vč. autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

 

 

Nejprodávanější zboží

Doporučujeme

Hodnocení obchodu na Zboží.cz