Facebook

Kontakt na obchodníka

Kámen Brno, spol. s r.o.
Hradčany 262, 201
666 03 Tišnov

Tel.: +420 549 411 466
Tel.: +420 549 412 411

GSM: +420 724 226 005
GSM: +420 723 269 340

Fax.: +420 549 215 091

E-mail: prodej(zavinac)naradibrno.cz

www.kamenbrno.cz

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Součástí e-shopu je kamenná prodejna a servisní středisko o rozloze 1000 m2.

Ruční nářadí - Kámen Brno

Prodejna NARADI-BRNO.cz

 

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží

prostřednictvím internetového obchodu na adrese 
www.naradi-brno.cz

 

     Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností: Kámen Brno, spol. s r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČ 44963386,   DIČ: CZ 44963386, zapsána v OR Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4103 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.naradi-brno.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Prodávající je právním subjektem, jenž je nositelem živnostenského oprávnění k činnosti dle těchto podmínek.

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     V případě, že je smluvní stranou spotřebitel (osoba bez IČ – nepodnikatel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

     V případě, že je smluvní stranou podnikatel či jiný subjekt s právní subjektivitou ( ne spotřebitel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

     Odesláním objednávky kupujícím se stávají tyto obchodní  podmínky pro kupujícího závaznými a to pro dodávky veškerého zboží od prodávajícího, pokud se bude realizovat prostřednictvím internetového obchodu – e.shopu – odesláním objednávky potvrzuje kupující to, že se s obchodními podmínkami seznámil .

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ , KUPNÍ SMLOUVA

 Jak nakupovat

 • zboží je řazeno do jednotlivých kategorií v levém rozbalovacím strukturovaném menu
 • postupným kliknutím na položky lze procházet celý sortiment
 • zboží lze přidávat do nákupního koše kliknutím na tlačítko
 • kliknutím na odkaz košík máte vždy přehled o zboží, určeného k objednání
 • vlastní nákup probíhá přes odkaz pokladna, kde vyplníte objednávku a odešlete ke zpracování

     Předmětem smlouvy bude pouze zboží uvedené kupujícím v objednávce. Pro naplnění platnosti elektronické objednávky a její vázanosti pro prodávajícího je bezpodmínečně nutné , aby kupující vyplnil veškeré povinné údaje požadované prodávajícím v objednávkovém formuláři a seznámil se s jeho textem .

a) V případě, že kupujícím bude spotřebitel pak :

-  návrhem prodávajícího k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky,

- kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, které provádí výlučně e.mailem prodávající a to neprodleně potvrzením  objednávky na stejnou adresu, z které byla objednávka přijata. 

b) v případě, že kupujícím bude  nespotřebitel ( podnikatel či jiná osoba s právní subjektivitou  s IČ ) pak :

-  návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

c) Pokud v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu ( navýší cenu o více jak 15% ) má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Toto ujednání platí bez ohledu na postavení kupujícího – zda je či není spotřebitelem.

d) potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu e.mailem neprodleně po jejím obdržení (zpravidla přijde kupujícímu potvrzující e.mail s textem či sms zprávu, že objednávka bude dnes nebo zítra odeslána nebo v jiném sjednaném termínu ).  Kopie objednávky neslouží jako potvrzení. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat.

d) zrušení objednávky  se strany kupujícího je možné zrušit bez udání důvodů do doby, dokud nebude zaslán potvrzovací e-mail o odeslání zboží.

e) Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě bude kupující o správné ceně informován a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Pokud kupující již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

 

 

3) DODACÍ LHŮTA

      Dodací lhůta je 1-30 dnů (u kompresorů a generátorů bude dodací termín vždy potvrzen individuálně), není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího o dodání kontaktovat.

 

4) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DORUČOVÁNÍ

     Problematika ochrany osobních údajů je řešena v době vydání těchto podmínek zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění ( zákon o ochraně osobních údajů a souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) – v případě jeho  novelizace se ta ujednání těchto podmínek, které budou neplatná, nahrazují automaticky novou právní úpravou. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování  a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a dále k zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu na jeho e.mailovou adresu popř. na adresu místa jeho podnikání nebo bydliště – toto udělení souhlasu je dobrovolným – nevyplnění kolonky souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá za následek odmítnutí objednávky  kupujícího. Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu to ukládá zákon. Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou .

     Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

     Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět při jakémkoliv styku s prodávajícím své osobní údaje správně, pravdivě a v případě jejich změny tyto oznámit prodávajícímu – za informací o změně se považuje i to , pokud  zadá kupující objednávku s jinými osobními údaji než těmi, pod kterými učinil objednávku předcházející objednávce , v které jsou osobní údaje změněny . V případě, že nesprávně uvedené osobní údaje budou příčinou nemožnosti splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží kupujícímu, nese kupující veškeré náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s touto skutečností.  

     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a rovněž tak se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu.

     Kupující rovněž tak souhlasí s tím, že mu může být prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty , která bude uvedena v objednávce nebo v evidenci osobních údajů.

 

5) NEVYZVEDNUTÁ ZÁSILKA

     Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany kupujícího, dle zák. č. 89/2012 Sb. a prodávajícímu vznikne  případě souhlasu s objednávkou povinnost předmět koupě – zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Každá objednávka je závazná. Pokud nebude zboží, odeslané dobírkou kupujícímu na základě objednávky,  kupujícím vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč za každou nevyzvednutou zásilku bez ohledu na hodnotu dodávaného zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupující s  obchodními podmínkami prodávajícího a s manipulačním poplatkem v této výši.

 

6) CENA ZBOŽÍ, DODÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

     Na e.shopu (internetových stránkách ) prodávajícího jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dodání zboží, které hradí kupující. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s cenami zboží a že s cenou za objednané zboží souhlasí. Pokud by nebylo možné náklady na dodání stanovit předem, má prodávající právo je účtovat dodatečně a to ve výši, která byla účelně vynaložena k splnění povinnosti prodávajícího ( za účelně vynaložené prostředky se považují prostředky vynaložené na dopravu prostřednictvím České pošty a.s. , nebo některého ze subjektů, jenž se zabývá dopravou zboží ( např. Toptrans, DHL ).

     Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (náklady na balení, dopravu )  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kámen Brno, spol. s r.o., Hradčany 201, 666 03 Tišnov

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,           

bezhotovostní na účet prodávajícího a to před dodáním zboží , povinnost platby je v tomto případě splněna připsáním částky na účet prodávajícího, tento druh platby je vyžadován při dodání zboží do jiného členského státu EU

V případě, že nedochází k odběru věci osobním převzetím na provozovně prodávajícího, neuplatní se pro tyto případy ust. § 2119 odst. 1 občanského zákona ( kupující musí uhradit kupní cenu, aniž si zboží předem prohlédl). 


     Společně s kupní cenou ( kupní cenou se rozumí cena zboží + veškeré náklady spojené s dodáním zboží ) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat zaplacení předem.

     Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je provedeno následujícímu způsoby:

- po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím osobně prodávajícím ve výdejním místě ,

- zásilkou službou,

- v přípradě zaslání zboží do jiného členského státu EU, bude zboží dodáno až po úhradě zálohové faktury.

     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným způsobem, než je sjednáno v objednávce , je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručením zboží resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku zboží od přepravce převzít. 

 

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  SPOTŘEBITELEM

     Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění nové věci se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.         Toto se však nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     Reklamace - oznámení o závadě musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, kopii daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a uplatněný reklamační nárok s tím, že kupující je povinen zabalit reklamované zboží do originálního obalu

A)
Ve vztahu ke SPOTŘEBITELI : 
a) Prodávající odpovídá spotřebiteli
, že zboží  při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání,  pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

b)  Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nového zboží  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

     Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

     Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží  věděl, že zboží  má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.


B)
Ve vztahu ke kupujícímu NESPOTŘEBITELI :  

Podstatné porušení smlouvy - je-li možné vadné plnění považovat za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo :

a) na odstranění vady dodáním nového zboží  bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou zboží , nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

     Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, požadoval-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

     Nepodstatné porušení smlouvy: Je-li možné vadné plnění považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží .

     Neodstraní-li prodávající vadu zboží  včas nebo vadu zboží  odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

       Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nového zboží  vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

C. Společná ujednání SPOTŘEBITELI A NESPOTŘEBITELI 

     Případné uplatnění odpovědnosti za vady vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího/spotřebitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně řešit s dopravcem. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí a tyto se nepovažují za záruční vady.

Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající upozorňuje, že nárok na uplatnění odpovědnosti za vady nevzniká , pokud by:

 • zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího).
 • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením.
 • se vyskytly vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.
 • zboží bylo poškozen nesprávným skladováním.

 Odeslání zboží zpět prodávajícímu : Pokud prodávajícímu bude posílat kupující zboží zpět, není oprávněn zboží posílat jako dobírku – prodávající není povinen dobírku přijmout a to vše k tíži kupujícího ( důvodem pro nepřípustnost dobírky je to, že nelze před vyzvednutím zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží ).

     V případě osobního odběru na provozovně prodávajícího je prodávající oprávněn účtovat skladné za nevyzvednuté zboží je stanoveno na 40,- Kč bez DPH za každý započatý den. Skladné se počítá počínaje 5. dnem od výzvy k vyzvednutí zboží, nebo od prvního pokusu o doručení.


8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM


     V případě, že je kupní smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

     Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží, popř. náklady za navrácení zboží.

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

     Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v důsledku zničení zboží), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

     Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Stejně tak, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení ceny . 

     Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek – pokud již dárek nemá , potom je povinen vrátit  prodávajícími peněžní ekvivalent ve výši odpovídající nákupní hodnotě  dárku.

     Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemá mimo jiné v případě smluv:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

      Spotřebitel – kupující uzavřením kupní smlouvy ( způsob uzavření kupní smlouvy viz výše ) souhlasí s tím, že po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešle zboží doporučeně na adresu provozovny prodávajícího :  Kámen Brno, spol. s r.o. , Hradčany 201, 666 03 Tišnov  

     Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

    Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je spotřebitel povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky.

    Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

- vrácením hodnoty zboží na účet - bez poplatku do 30 dnů od obdržení daného zboží, nebo vrácením hodnoty zboží složenkou na adresu; poplatek za složenku činí 41,- Kč, anebo

- zápočtem k následující objednávce (hodnota zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky).
 

9) NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     Veškeré technické údaje na těchto stránkách jsou udány výrobcem produktu. Veškerá fota jsou ilustrativní, a tedy skutečnost se může v některých detailech lišit.
     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

      Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a spotřebitel k ní nemá přístup.

    Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým v budoucnu stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se      neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ujednání . Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Novinky

13.09.2021
Vyměňte staré čerpadlo za novu WEDU

1. přineste jakékoliv staré čerpadlo

2. objednejte si nové čerpadlo WEDA

3. získáte 7% slevu na nákup

https://www.cerpadla-atlascopco.cz/novinky

09.09.2021
Kompresor XAS 188-14 - SKLADEM

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d3807

02.09.2021
AKCE - vibrátory a lišty

Více informací na: tel.: 724 226 005 nebo na https://www.naradi-brno.cz/husqvarna-zpracovani-betonu

 

25.08.2021
Pokosová pila Makita LS1018LN

Pokosová pila Makita LS1018LN s laserem, 260 mm s možností nastavení úhlu 60° vpravo a 47° vlevo.

Nyní skladem!

Pokosová pila s laserem 260mm,1430W

https://www.naradi-brno.cz/Pokosova-pila-s-laserem-260mm-1430W-LS1018LN/d2372

10.08.2021
Aku šroubováky Makita - Akce

Připravili jsme pro Vás akce na aku šroubováky Makita.

 • DHP453SYEX s příklepem
  2x akumulátor, nabíječka, sada příslušenství, kufr
 • DDF453SYEL bez příklepu
  2x akumulátor, nabíječka, svítilna, kufr

https://www.naradi-brno.cz/Aku-priklepovy-sroubovak-s-prislusenstvim-Li-ion-18V-1-5Ah-DHP453SYEX-/d2567

https://www.naradi-brno.cz/Aku-vrtaci-sroubovak-se-svitilnou-DDF453SYEL-Li-ion-18V-1-5Ah/d4239

23.07.2021
Aku maznice Makita DGP180Z

Aku maznice od Makity DGP180Z umožňuje pohodlné doplnění maziva tlakem až 690 bar. Hmotnost 6 kg. Rychlost 145 / 290 ml/min.

Aku maznice, Li-ion LXT 18V bez aku  Z

https://www.naradi-brno.cz/Aku-maznice-Makita-DGP180Z-Li-ion-LXT-18V-bez-aku-Z/d4644

12.07.2021
Akce LÉTO

Společnost Kámen Brno, spol. s r. o. pro Vás připravila akci na elektrocentrály a invertory Atlas Copco a akci na tlakové myčky, aku šroubováky a aku rádia Makita.

https://www.naradi-brno.cz/

14.06.2021
Upozornění na změnu otevírací doby

V úterý 15.6. 2021 ve středisku Hradčany u Tišnova otevírací doba 7:00 - 11:00 hod. Omlouváme se za způsobené komplikace.

31.05.2021
Kompresor XAS 188-14 Atlas Copco

Nový kompresor XAS 188-14 Atlas Copco je poháněn 4 válcovým motorem John Deere Stage IV. Digitální ovládací panel XC2003 umožňující nastavení požadovaného tlaku 7-14 bar. Výkon kompresoru 11,4-10,1 m3/min.

https://www.naradi-brno.cz/XAS-188-14-Jd-AB-BA-JW-RS-pojizdny-kompresor-Atlas-Copco-/d3807

27.05.2021
Vysavač VC2000L Makita

Objem nádoby: 20l
Hmotnost: 7,5 kg
Příkon: 1000W

Univerzální vysavač 20l,1000W,třída L

https://www.naradi-brno.cz/Univerzalni-vysavac-VC2000L-Makita-20l-1000W-trida-L/d4511

20.05.2021
Osvětlovací stožár HiLight H6+ Atlas Copco

Osvětlená plocha: 6000 m2

Osvětlení: 4x350W

Výška stožáru: 8 m

Stabilizace: 4 nohy

Technologie: LED

13.05.2021
Benzínové invertory Atlas Copco

P2000i………………..1,8kW

P2500i……….………2,5 kW

P3500i…………...….3,3 kW

https://www.naradi-brno.cz/atlas-copco-elektrocentaly-p

30.04.2021
Akce čerpadla, pily a řezače

Společnost Kámen Brno, spol. s r. o. pro Vás připravila akci na čerpadla WEDA Atlas Copco a akci na benzínové rozbrušovací pily Makita a řezače spár NTC a Husqvarna.

https://www.naradi-brno.cz/

22.04.2021
Kompresor XAS 38Kd HH Atlas Copco

Výkon: 2m3/min, pracovní tlak: 7 bar, motor: Kubota STV.

https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-38-7-Kd-A-BA-LEG-RS-Atlas-Copco-serie-8/d3905

15.04.2021
Ježkový vibrační válec nově v naší půjčovně!

Ježkový vibrační válec LP9505 Husqvarna nově v naší půjčovně nářadí v Hradčanech.

Více informací na:https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/vibracni-pechy-desky-val-pujcovna/vibracni-val-jezkovy-lp9505-husqvarna

08.04.2021
Výprodej nástrojů

V sekci výprodej nástrojů jsme pro Vás připravili dláta a oškrty pro  kladiva Bosch, Hilti, Kango, Makita za jedinečné ceny!

https://www.naradi-brno.cz/nastroje-sandvik

01.04.2021
Aku nůžky na trávu

Nové aku nůžky UM110DWYX od Makity u nás skladem. Baterie Li-ion 18V/1,5 Ah, dvojité ostří, řez 110 mm.

https://www.naradi-brno.cz/Aku-nuzky-na-travu-Li-ion-18V-1-5-Ah-UM110DWYX/d4631

 

 

22.03.2021
Veselé Velikonoce

12.03.2021
Akční SET

Sbíjecí a vrtací kladiva v teplotách pod +5 °C "zamrzají". Využijte naši akční sadu odlučovače vody a přimazávače a  prodlužte si pracovní období vašeho nářadí. Dodáváme i oleje.

 • 1x olejovač CLG30
 • 1x odlučovač VAM01
 • 1m hadice JS20 + koncovky

https://www.naradi-brno.cz/SET-Olejovac-CLG-30-odlucovac-VAM-01-hadice-vc-koncovek/d4630

12.03.2021
Ježkový vibrační válec LP9505 Husqvarna

Představujeme Vám nový příkopový ježkový válec Husqvarna LP9505. Díky velké provozní hmotnosti a nejlepší možné trakci, je vhodný na zhutnění všech druhů zeminy.

Hmotnost: 1675 kg

Šířka běhounu: 850 mm

             Průměr běhounu: 523 mm

       

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Vibracni-valec-jezkovy-LP9505-Husqvarna/d4629

05.03.2021
QAS5 100Jd

5-tá generace elektrocentrál řady QAS s označením QAS5 100Jd míří k zákazníkovi.

Nový digitální panel, systém umožňující až 300% přetížení, zásuvkový panel, svorkovnice...

Kámen Brno, spol. s r. o. nabízí autorizovaný prodej, záruční i pozáruční servis po celém území ČR.

01.03.2021
Montáž SB152 Atlas Copco

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. předala vč. montáže hydraulické kladivo SB152 Atlas Copco. Montáž byla provedena naším vyškoleným servisním technikem.

Kámen Brno, spol. s r.o. je autorizovaným prodejcem hydraulických kladiv Atlas Copco vč. autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

26.02.2021
AKCE JARO

Jaro se blíží a my jsme pro Vás připravili akci na sekačky, pily a křovinořezy.

A dále akci na vibrační techniku a elektrocentrály.

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/

 

25.02.2021
Kompresor XATS 138 StageV Atlas Copco

Kompresor XATS 138 StageV Atlas Copco ve standardu s HardHat kapotáží, silničním podvozkem, digitálním řídícím panelem.

Kámen Brno, spol. s r.o. zajišťuje autorizovaný  prodej, záruční i pozáruční servis pro celém území ČR.

10.02.2021
Nový aku půdní vrták Makita

Představujeme Vám nový aku půdní vrták Makita DDG460ZX7. Dokáže vyvrtat až 150 děr do 600 mm na jedno nabití akumulátoru. Obsahuje protiskluzovou dvourychlostní spojku a bezuhlíkový motor.

      

Více informací na:https://www.naradi-brno.cz/Aku-pudni-vrtak-Makita-DDG460ZX7-Li-ion-2x18V-bez-aku-Z/d4616

05.02.2021
Ocenění 2020

      

26.01.2021
Nový invertor P2500i

Na naší prodejně v Hradčanech nově skladem nový invertor P2500i Atlas Copco s výkonem 2,5 kW.

Více informací na:
https://www.naradi-brno.cz/Benzinovy-invertor-P2500i-Atlas-Copco/d4605

08.01.2021
ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE

Využijte zimní servisní akce Kámen Brno spol. s r. o. a připravte Vaši mechanizaci na sezónu.

Garantujeme profesionální autorizovaný servis, originální náhradní díly a maziva, záruku na provedenou práci.

Využijte servisní akce za paušální ceny!

Více informací Vám poskytneme na tel. 724 226 005 nebo emailem servis@kamenbrno.cz

 

15.12.2020
PF 2021

03.12.2020
Výprodej pneumatických kladiv z půjčovny

V sekci výprodej naleznete vyřazená funkční pneumatická kladiva Atlas Copco a Permon z naší půjčovny.

https://www.naradi-brno.cz/vyprodej

27.11.2020
BLACK FRIDAY

Využijte super slev ke koupi nářadí a příslušenství na www.naradi-brno.cz

Nabídka je platná při objednání 27.11-30.11.2020 nebo do vyprodání skladových zásob.

19.11.2020
Slevy na skladové nářadí Makita

Na prodejně v Hradčanech jsme pro Vás připravili slevy na vybrané skladové nářadí Makita (vrtačky, bourací kladiva, brusky, aku šroubováky,...)

Více informací na tel.: 724 226 005.

Navštivte naši prodejnu a nakupte vánoční dárky!

13.11.2020
E-AIR mobilní elektrický kompresor H250VSD Atlas Copco

Představujeme Vám E-Air mobilní elektrický kompresor H250VSD Atlas Copco. Nabízí revoluční řešení - žádné emise, nízká hladina hluku, digitální jednotka s technologií Pace s řízeným pohonem, nízká hmotnost.

Více informací na: https://www.kamenbrno.cz/novinky/e_air-mobilni-elektricky-kompresor-h250vsd-atlas-copco

22.10.2020
Generace elektrocentrál QAS5 Atlas Copco

Představujeme Vám 5-tou generaci elektrocentrál řady QAS Atlas Copco.

Nové modely QAS 5, které byly vyvinuty v reakci na dnešní provozní výzvy. Prvních pět modelů v této řadě jsou nové verze generátorů QAS5 80, 100, 120, 150, a 200.

Více informací naleznete na: https://www.kamenbrno.cz/novinky/generace-elektrocentral-qas5-atlas-copco

14.10.2020
POVRCHOVÉ ČERPADLO ATLAS COPCO ŘADY PAS

Vzhledem k samonasávací schopnosti začne toto vysoce účinné čerpadlo pracovat ihned po nastartování. Robusní konstrukce, použítí na odvoďňování, odkalování a nouzové aplikace záchranných složek.

Čerpadlo PAS 150MF - maximální výška 37 m, max kapacita 540 m3/h, připojení DN150, motor diesel, doba provozu na 1 nádrž 48 hodin, hmotnost 1400 kg.

Více informací na:https://www.kamenbrno.cz/novinky/povrchove-cerpadlo-atlas-copco-rady-pas

09.10.2020
Nová řada kompresorů Atlas Copco

Představujeme Vám novou řadu kompresorů Atlas Copco splňující emisní třídu StV s inovovanou plastovou kapotáží, novými motory a kompresorovým elementem, jednoduchým ovládáním a především hmotností do 750kg.

https://www.kamenbrno.cz/novinky/nova-rada-kompresoru-atlas-copco

01.10.2020
Akce říjen 2020

25.08.2020
Podzimní akce na hadice Atlas Copco

Od 1.9. do 31.10.2020 u nás probíhá podzimní akce na hadice Atlas Copco.

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/hadice

07.08.2020
Kompresor XAS77 PRODÁNO

Nabízíme k prodeji kompresor XAS 77 Atlas Copco. První majitel, prohlídka možná po dohodě.

https://www.naradi-brno.cz/Kompresor-XAS-77-Dd-Atlas-Copco-/d4521

 

05.06.2020
Ke kompresoru sbíječka za 1,- Kč

25.05.2020
Nové stroje Makita XGT Li-ion 40V

Nově nabízíme akumulátorové stroje Makita s technologií XGT Li-ion 40V s velmi vysokým výkonem.

Více informací na:https://www.naradi-brno.cz/XGT-program-Li-ion-40V

19.05.2020
Nově v půjčovně LF50L

Vibrační deska Husqvarna LF50L s hmotností 53 kg.

Více informací na: https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/vibracni-pechy-desky-val/vibracni-deska-lf50l

15.05.2020
Nové stroje na půjčovně

Kompresor Atlas Copco XAS 78 Kd a generátor Atlas Copco QES 40.

Více informací naleznete na: https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi/p44

21.04.2020
Vibrační desky Husqvarna EKONOM

Objevte novou jednosměrnou řadu vibračních desek Husqvarna EKONOM. Nabízíme nově dva typy vč. příslušenství.

15.04.2020
Kompresor XAS 88 Atlas Copco

 Kompresor XAS 88 Atlas Copco o výkonu 5 m3/min s patentovanou kapotáží HardHat již v základu nabízíme v provedení silniční podvozek s nájezdovou brzdou a bez nájezdové brzdy. Tato varianta je možná díky hmotnosti pod 750kg. Na fotografii či na videu v záložce https://www.kamenbrno.cz/videa si prohlédněte rozdíly.

Kámen Brno, spol. s r.o. je autorizovaný prodej a servis kompresorů Atlas Copco.

06.04.2020
Veselé Velikonoce

30.03.2020
Uhlíky Makita

Na našem eshopu jsme pro Vás zprovoznili novou kategorii: uhlíky pro nářadí značky Makita.

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Uhliky

16.03.2020
E-shop

Provoz e-shopu NEPŘERUŠEN !

26.02.2020
Akce lamelové kotouče

Využijte naší akce na lamelové brusné  kotouče o průměru 115 mm a zrnitosti 60, 80, 120. Při odběru 20 a více kusů dodatečná sleva 20 %.
Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Lamelovy-brusny-kotouc-Corundum-Makita-115-mm-P-65143-P-65159-P-65165-VYPRODEJ/d2914

21.02.2020
Pneumatický sběrač prachu Atlas Copco

Kámen Brno, spol. s r. o. Vám představuje novinku v nabídce Atlas Copco. Pneumatický sběrač prachu DCP 10.

Používáte pneumatická kladiva v uzavřeném prostředí, potřebujete snížit prašnost? Pokud ano, DCP 10 je tím pravým pomocníkem. Sběrač prachu Atlas Copco sestavíte a zprovozníte během několika minut. Použitím podtlakové technologie účinně odstraníte prach přímo u zdroje. Sběrač prachu DCP 10 spotřebuje méně než 12 litrů vzduchu za sekundu. Jedná se o poloautomatický filtrační čistící mechanismus, sběrné vaky jsou recyklovatelné.

 

28.01.2020
Ocenění

Děkujeme!
I díky Vám jsme získali prestižní ocenění nejlepší společnost severního regionu Atlas Copco za rok 2019.

21.01.2020
Nový web

Vážení zákazníci, zprovoznili jsme pro Vás nové webové stránky www.kamenbrno.cz/
Věříme, že zde najdete vše, co hledáte.

18.10.2019
Kompresory řady 8 Atlas Copco

Menší rozměry, nižší spotřeba, patentovaná HardHat kapotáž, hmotnost vždy do 750 kg!

Kámen Brno, spol. s r. o. autorizovaný prodej - servis - půjčovna pro ČR.

26.09.2019
Akce pila Dolmar ES2131TLCX

Využijte naši akci pro podzimní prořez stromů. Nyní nabízíme elektrickou pilu Dolmar ES2131TLCX za jedinečnou cenu 2 478,- + DPH. Akce platí do vyprodání zásob!

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Elektricka-pila-Dolmar-ES2131TLCX/d4309

25.07.2019
Kompresor s vestavěným generátorem

Kámen Brno, spol. s r. o. předal první kompresor s vestavěným generátorem zákazníkovi. Podívejte se na krátké video v sekci videoprezentace.

10.05.2019
Vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. předala dva vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco o výkonu 20 a 25 barů s označením V28 a X28.

Díky novým kompresorům dojde ke zvýšení rychlosti vrtání, tím zkrácení doby vrtání. Což v důsledku s nižšími náklady na údržbu a spotřebou paliva zefektivní vrtací práce provozovatele.

Kámen Brno, spol. s r.o. je spolehlivým autorizovaným dodavatelem kompresorů Atlas Copco vč. autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

 

 

20.02.2019
Upozornění pro zákazníky

Makita ČR vydala prohlášení, že se na českém trhu objevily padělky značek Makita/Dolmar. Jsou prodávané na e-shopech za podezřele nízké ceny. Společnost Kámen Brno, spol. s r. o. je autorizovaným prodejcem a trváme na tom, že naši zákazníci mají nárok jen na nejvyšší kvalitu služeb. Pokud si zboží zakoupíte u nás, máte záruku, že se budete mít na koho obrátit pro radu s výběrem produktů a jejich údržbou. Můžete nám plně důvěřovat!

27.04.2018
Nový model XATS 138Kd

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. Vám představuje zcela nový kompresor s označením XATS 138Kd Atlas Copco o výkonu 7-10,3 barů /7,0-5,5 m3/min.

Legendární kapotáž HardHat již v základu, nový motor  Kubota splňující normy Stage 3b.

Novinkou je technologie PACE - možnost nastavení požadovaného tlaku v uvedeném rozsahu, či pevně  přednastavit 2 tlakové úrovně k přepínání. Vše jednoduše pomocí  digitálního ovládacího panelu. 

V případě zájmu Vám společnost Kámen Brno, spol. s r.o. zašle cenovou nabídku na uvedený typ a poradí s vhodnou aplikací. Vyškolení servisní technici Kámen Brno, spol. s r.o. zajišťují záruční i pozáruční servis po celém území ČR.

25.01.2018
NÁHRADNÍ DÍLY ATLAS COPCO

Potřebujete objednat náhradní díl Atlas Copco a neznáte objednávací číslo, či nemáte rozkres?

NEVADÍ!

Na stránkách Kámen Brno www.kamenbrno.cz/atlas-copco-nahradni-dily/p226

najdete novou sekci, kde si pohodlně objednáte či pouze nezávazně zašlete poptávku na Vámi vybrané náhradní díly Atlas Copco.

 

13.12.2017
Benzínové elektrocentrály řady P

Benzínová elektrocentrála Atlas Copco řady P ve variantě 230V nebo 400V Vám nabízí maximální výbavu v ceně stroje- AVR regulaci napětí, počítadlo Mth, kontrolu hladiny oleje, velkou palivovou nádrž. Objednávejte u Kámen Brno, spol. s r.o. a jako dárek dostanete tričko+kalendář na rok 2018.

23.03.2017
JARNÍ NABÍDKA

Nakupujte stroje i když Vy právě držíte půst.

 • Vibrační deska jednosměrná LF 75
 • Vibrační deska reverzní LG 204
 • Obousměrná vibrační deska LG 504
 • Cobra PROi
 • RTEX- NOVINKA

01.03.2017
DISTRIBUTOR ROKU 2016

Společnost Kámen Brno, spol. s .r.o. již po několikáte získala ocenění pro nejúspěšnějšího distributora za rok 2016.

Děkujeme Vám.

15.06.2016
Nová řada mobilních kompresorů Atlas Copco serie 8.

 

Nejprodávanější zboží

Doporučujeme

Hodnocení obchodu na Zboží.cz