Facebook

Kontakt na obchodníka

Kámen Brno, spol. s r.o.
Hradčany 262, 201
666 03 Tišnov

Tel.: +420 549 411 466
Tel.: +420 549 412 411

GSM: +420 724 226 005
GSM: +420 723 269 340

Fax.: +420 549 215 091

E-mail: prodej(zavinac)naradibrno.cz

www.kamenbrno.cz

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Součástí e-shopu je kamenná prodejna a servisní středisko o rozloze 1000 m2.

Ruční nářadí - Kámen Brno

Prodejna NARADI-BRNO.cz

 

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží

prostřednictvím internetového obchodu na adrese 
www.naradi-brno.cz

 

     Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností: Kámen Brno, spol. s r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČ 44963386,   DIČ: CZ 44963386, zapsána v OR Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4103 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.naradi-brno.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Prodávající je právním subjektem, jenž je nositelem živnostenského oprávnění k činnosti dle těchto podmínek.

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

     V případě, že je smluvní stranou spotřebitel (osoba bez IČ – nepodnikatel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

     V případě, že je smluvní stranou podnikatel či jiný subjekt s právní subjektivitou ( ne spotřebitel ), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

     Odesláním objednávky kupujícím se stávají tyto obchodní  podmínky pro kupujícího závaznými a to pro dodávky veškerého zboží od prodávajícího, pokud se bude realizovat prostřednictvím internetového obchodu – e.shopu – odesláním objednávky potvrzuje kupující to, že se s obchodními podmínkami seznámil .

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ , KUPNÍ SMLOUVA

 Jak nakupovat

 • zboží je řazeno do jednotlivých kategorií v levém rozbalovacím strukturovaném menu
 • postupným kliknutím na položky lze procházet celý sortiment
 • zboží lze přidávat do nákupního koše kliknutím na tlačítko
 • kliknutím na odkaz košík máte vždy přehled o zboží, určeného k objednání
 • vlastní nákup probíhá přes odkaz pokladna, kde vyplníte objednávku a odešlete ke zpracování

     Předmětem smlouvy bude pouze zboží uvedené kupujícím v objednávce. Pro naplnění platnosti elektronické objednávky a její vázanosti pro prodávajícího je bezpodmínečně nutné , aby kupující vyplnil veškeré povinné údaje požadované prodávajícím v objednávkovém formuláři a seznámil se s jeho textem .

a) V případě, že kupujícím bude spotřebitel pak :

-  návrhem prodávajícího k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky,

- kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, které provádí výlučně e.mailem prodávající a to neprodleně potvrzením  objednávky na stejnou adresu, z které byla objednávka přijata. 

b) v případě, že kupujícím bude  nespotřebitel ( podnikatel či jiná osoba s právní subjektivitou  s IČ ) pak :

-  návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

c) Pokud v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu ( navýší cenu o více jak 15% ) má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Toto ujednání platí bez ohledu na postavení kupujícího – zda je či není spotřebitelem.

d) potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu e.mailem neprodleně po jejím obdržení (zpravidla přijde kupujícímu potvrzující e.mail s textem či sms zprávu, že objednávka bude dnes nebo zítra odeslána nebo v jiném sjednaném termínu ).  Kopie objednávky neslouží jako potvrzení. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat.

d) zrušení objednávky  se strany kupujícího je možné zrušit bez udání důvodů do doby, dokud nebude zaslán potvrzovací e-mail o odeslání zboží.

e) Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě bude kupující o správné ceně informován a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Pokud kupující již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

 

 

3) DODACÍ LHŮTA

      Dodací lhůta je 1-30 dnů (u kompresorů a generátorů bude dodací termín vždy potvrzen individuálně), není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího o dodání kontaktovat.

 

4) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DORUČOVÁNÍ

     Problematika ochrany osobních údajů je řešena v době vydání těchto podmínek zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění ( zákon o ochraně osobních údajů a souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) – v případě jeho  novelizace se ta ujednání těchto podmínek, které budou neplatná, nahrazují automaticky novou právní úpravou. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování  a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a dále k zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu na jeho e.mailovou adresu popř. na adresu místa jeho podnikání nebo bydliště – toto udělení souhlasu je dobrovolným – nevyplnění kolonky souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá za následek odmítnutí objednávky  kupujícího. Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu to ukládá zákon. Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou .

     Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

     Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět při jakémkoliv styku s prodávajícím své osobní údaje správně, pravdivě a v případě jejich změny tyto oznámit prodávajícímu – za informací o změně se považuje i to , pokud  zadá kupující objednávku s jinými osobními údaji než těmi, pod kterými učinil objednávku předcházející objednávce , v které jsou osobní údaje změněny . V případě, že nesprávně uvedené osobní údaje budou příčinou nemožnosti splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží kupujícímu, nese kupující veškeré náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s touto skutečností.  

     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a rovněž tak se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu.

     Kupující rovněž tak souhlasí s tím, že mu může být prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty , která bude uvedena v objednávce nebo v evidenci osobních údajů.

 

5) NEVYZVEDNUTÁ ZÁSILKA

     Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany kupujícího, dle zák. č. 89/2012 Sb. a prodávajícímu vznikne  případě souhlasu s objednávkou povinnost předmět koupě – zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Každá objednávka je závazná. Pokud nebude zboží, odeslané dobírkou kupujícímu na základě objednávky,  kupujícím vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč za každou nevyzvednutou zásilku bez ohledu na hodnotu dodávaného zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupující s  obchodními podmínkami prodávajícího a s manipulačním poplatkem v této výši.

 

6) CENA ZBOŽÍ, DODÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

     Na e.shopu (internetových stránkách ) prodávajícího jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dodání zboží, které hradí kupující. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s cenami zboží a že s cenou za objednané zboží souhlasí. Pokud by nebylo možné náklady na dodání stanovit předem, má prodávající právo je účtovat dodatečně a to ve výši, která byla účelně vynaložena k splnění povinnosti prodávajícího ( za účelně vynaložené prostředky se považují prostředky vynaložené na dopravu prostřednictvím České pošty a.s. , nebo některého ze subjektů, jenž se zabývá dopravou zboží ( např. Toptrans, DHL ).

     Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (náklady na balení, dopravu )  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kámen Brno, spol. s r.o., Hradčany 201, 666 03 Tišnov

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,           

bezhotovostní na účet prodávajícího a to před dodáním zboží , povinnost platby je v tomto případě splněna připsáním částky na účet prodávajícího

V případě, že nedochází k odběru věci osobním převzetím na provozovně prodávajícího, neuplatní se pro tyto případy ust. § 2119 odst. 1 občanského zákona ( kupující musí uhradit kupní cenu, aniž si zboží předem prohlédl). 


     Společně s kupní cenou ( kupní cenou se rozumí cena zboží + veškeré náklady spojené s dodáním zboží ) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat zaplacení předem.

     Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je provedeno následujícímu způsoby:

- po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím osobně prodávajícím ve výdejním místě ,

- zásilkou službou.

     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným způsobem, než je sjednáno v objednávce , je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručením zboží resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku zboží od přepravce převzít. 

 

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  SPOTŘEBITELEM

     Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění nové věci se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.         Toto se však nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     Reklamace - oznámení o závadě musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, kopii daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a uplatněný reklamační nárok s tím, že kupující je povinen zabalit reklamované zboží do originálního obalu

A)
Ve vztahu ke SPOTŘEBITELI : 
a) Prodávající odpovídá spotřebiteli
, že zboží  při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání,  pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

b)  Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nového zboží  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

     Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

     Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží  věděl, že zboží  má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.


B)
Ve vztahu ke kupujícímu NESPOTŘEBITELI :  

Podstatné porušení smlouvy - je-li možné vadné plnění považovat za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo :

a) na odstranění vady dodáním nového zboží  bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou zboží , nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

     Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, požadoval-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

     Nepodstatné porušení smlouvy: Je-li možné vadné plnění považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží .

     Neodstraní-li prodávající vadu zboží  včas nebo vadu zboží  odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

       Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nového zboží  vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

C. Společná ujednání SPOTŘEBITELI A NESPOTŘEBITELI 

     Případné uplatnění odpovědnosti za vady vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího/spotřebitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně řešit s dopravcem. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí a tyto se nepovažují za záruční vady.

Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající upozorňuje, že nárok na uplatnění odpovědnosti za vady nevzniká , pokud by:

 • zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího).
 • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením.
 • se vyskytly vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.
 • zboží bylo poškozen nesprávným skladováním.

 Odeslání zboží zpět prodávajícímu : Pokud prodávajícímu bude posílat kupující zboží zpět, není oprávněn zboží posílat jako dobírku – prodávající není povinen dobírku přijmout a to vše k tíži kupujícího ( důvodem pro nepřípustnost dobírky je to, že nelze před vyzvednutím zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží ).

     V případě osobního odběru na provozovně prodávajícího je prodávající oprávněn účtovat skladné za nevyzvednuté zboží je stanoveno na 40,- Kč bez DPH za každý započatý den. Skladné se počítá počínaje 5. dnem od výzvy k vyzvednutí zboží, nebo od prvního pokusu o doručení.


8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM


     V případě, že je kupní smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

     Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží, popř. náklady za navrácení zboží.

     V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

     Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v důsledku zničení zboží), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

     Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Stejně tak, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení ceny . 

     Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek – pokud již dárek nemá , potom je povinen vrátit  prodávajícími peněžní ekvivalent ve výši odpovídající nákupní hodnotě  dárku.

     Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemá mimo jiné v případě smluv:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

      Spotřebitel – kupující uzavřením kupní smlouvy ( způsob uzavření kupní smlouvy viz výše ) souhlasí s tím, že po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešle zboží doporučeně na adresu provozovny prodávajícího :  Kámen Brno, spol. s r.o. , Hradčany 201, 666 03 Tišnov  

     Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

    Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je spotřebitel povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky.

    Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

- vrácením hodnoty zboží na účet - bez poplatku do 30 dnů od obdržení daného zboží, nebo vrácením hodnoty zboží složenkou na adresu; poplatek za složenku činí 41,- Kč, anebo

- zápočtem k následující objednávce (hodnota zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky).
 

9) NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     Veškeré technické údaje na těchto stránkách jsou udány výrobcem produktu. Veškerá fota jsou ilustrativní, a tedy skutečnost se může v některých detailech lišit.
     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

      Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a spotřebitel k ní nemá přístup.

    Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým v budoucnu stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se      neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ujednání . Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Novinky

22.10.2020
Generace elektrocentrál QAS5 Atlas Copco

Představujeme Vám 5-tou generaci elektrocentrál řady QAS Atlas Copco.

Nové modely QAS 5, které byly vyvinuty v reakci na dnešní provozní výzvy. Prvních pět modelů v této řadě jsou nové verze generátorů QAS5 80, 100, 120, 150, a 200.

Více informací naleznete na: https://www.kamenbrno.cz/novinky/generace-elektrocentral-qas5-atlas-copco

14.10.2020
POVRCHOVÉ ČERPADLO ATLAS COPCO ŘADY PAS

Vzhledem k samonasávací schopnosti začne toto vysoce účinné čerpadlo pracovat ihned po nastartování. Robusní konstrukce, použítí na odvoďňování, odkalování a nouzové aplikace záchranných složek.

Čerpadlo PAS 150MF - maximální výška 37 m, max kapacita 540 m3/h, připojení DN150, motor diesel, doba provozu na 1 nádrž 48 hodin, hmotnost 1400 kg.

Více informací na:https://www.kamenbrno.cz/novinky/povrchove-cerpadlo-atlas-copco-rady-pas

09.10.2020
Nová řada kompresorů Atlas Copco

Představujeme Vám novou řadu kompresorů Atlas Copco splňující emisní třídu StV s inovovanou plastovou kapotáží, novými motory a kompresorovým elementem, jednoduchým ovládáním a především hmotností do 750kg.

https://www.kamenbrno.cz/novinky/nova-rada-kompresoru-atlas-copco

01.10.2020
Akce říjen 2020

24.09.2020
Akce říjen se blíží!

Celý říjen probíhá u Kámen Brno, spol. s r. o. akce na nářadí značky Makita - aku šroubováky a úhlové brusky:

 • DDF458RF3J.........7.100,-  
 • DHP453SYEX........4.300,-
 • GA5030R..............1.050,-
 • GA9020RFK...........3.100,- 

Ceny jsou bez DPH. Akce je platná do 31.10.2020.

Neváhejte a nakupte stroje za tyto jedičné ceny.

01.09.2020
Nová prodejní kampaň

Při koupi nového kladiva nebo vrtačky Atlas Copco dostanete bonusový balíček!

Vztahuje se na všechny modely s odpruženou rukojetí typu PE, RTEX kladiva a SRD vrtačky.

Bonusový balíček obsahuje:

 • 1x spojka na nářadí,
 • 1x pracovní nástroj (oškrt nebo dláto),
 • 1x 20m hadice Atlas Copco.

Vše zahrnuto v ceně kladiva/vrtačky. Při objednání uveďte prosím poznámku "Pneu kampaň".

Platnost kampaně: 1. září - 30. října 2020

25.08.2020
Podzimní akce na hadice Atlas Copco

Od 1.9. do 31.10.2020 u nás probíhá podzimní akce na hadice Atlas Copco.

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/hadice

07.08.2020
Kompresor XAS77 PRODÁNO

Nabízíme k prodeji kompresor XAS 77 Atlas Copco. První majitel, prohlídka možná po dohodě.

https://www.naradi-brno.cz/Kompresor-XAS-77-Dd-Atlas-Copco-/d4521

 

26.06.2020
Zánovní kompresor k prodeji

Nabízíme k prodeji kompresor XAS 27 Hp Atlas Copco. První majitel, málo používaný, více informací na https://www.naradi-brno.cz/Kompresor-XAS-27Hp-se-silnicnim-podvozkem-Atlas-Copco/d4508

05.06.2020
Ke kompresoru sbíječka za 1,- Kč

25.05.2020
Nové stroje Makita XGT Li-ion 40V

Nově nabízíme akumulátorové stroje Makita s technologií XGT Li-ion 40V s velmi vysokým výkonem.

Více informací na:https://www.naradi-brno.cz/XGT-program-Li-ion-40V

19.05.2020
Nově v půjčovně LF50L

Vibrační deska Husqvarna LF50L s hmotností 53 kg.

Více informací na: https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi-tisnov/vibracni-pechy-desky-val/vibracni-deska-lf50l

15.05.2020
Nové stroje na půjčovně

Kompresor Atlas Copco XAS 78 Kd a generátor Atlas Copco QES 40.

Více informací naleznete na: https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi/p44

21.04.2020
Vibrační desky Husqvarna EKONOM

Objevte novou jednosměrnou řadu vibračních desek Husqvarna EKONOM. Nabízíme nově dva typy vč. příslušenství.

16.04.2020
Objednejte novou WEDU a získejte bonus!

Přineste staré čerpadlo ( nemusí být Atlas Copco), objednejte novou WEDU a získejte bonus!

WEDA D30 - D40 / WEDA S30

BONUS – 2.500,-Kč

WEDA D50 - D70 / WEDA L40 - L70

BONUS – 7.500,-Kč

WEDA D80 – D100 / L80 – L110

BONUS – 12.500,-Kč

Výše uvedený bonus Vám bude odečtěn z ceny nového čerpadla.

 Nevybrali jste si z nabízených typů?

Nevadí, vytvoříme nabídku podle Vašich požadavků.

https://www.kamenbrno.cz/produkty/cerpadla

 Akce je platná do 14.6.2020

Kámen Brno, spol. s  r.o.- autorizovaný prodej*servis*půjčovna

15.04.2020
Kompresor XAS 88 Atlas Copco

 Kompresor XAS 88 Atlas Copco o výkonu 5 m3/min s patentovanou kapotáží HardHat již v základu nabízíme v provedení silniční podvozek s nájezdovou brzdou a bez nájezdové brzdy. Tato varianta je možná díky hmotnosti pod 750kg. Na fotografii či na videu v záložce https://www.kamenbrno.cz/videa si prohlédněte rozdíly.

Kámen Brno, spol. s r.o. je autorizovaný prodej a servis kompresorů Atlas Copco.

06.04.2020
Veselé Velikonoce

03.04.2020
Velikonoční akce

Připravili jsme pro Vás Velikonoční akci na malou mechanizaci značky Makita. Při zakoupení tohoto zboží jako dárek PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA 3 ROKY.

Více informací na https://www.naradi-brno.cz/ nebo na tel. čísle 724 226 005.

30.03.2020
Uhlíky Makita

Na našem eshopu jsme pro Vás zprovoznili novou kategorii: uhlíky pro nářadí značky Makita.

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Uhliky

16.03.2020
E-shop

Provoz e-shopu NEPŘERUŠEN !

02.03.2020
Akce vibrační technika

Od 2.3. do 30.4.2020 probíhá na e-shopu akce na vibrační techniku značky Husqvarna a NTC:

 • Vibrační pěch
  LT 6005 a NT 65 N
 • Jednosměrná vibrační deska
  LF 100L a VD 15 P B
 • Obousměrná vibrační deska
  LG 204 a VDR 22

Více informací na www.naradi-brno.cz nebo na tel. čísle 549 411 466 či 724 226 005.

26.02.2020
Akce lamelové kotouče

Využijte naší akce na lamelové brusné  kotouče o průměru 115 mm a zrnitosti 60, 80, 120. Při odběru 20 a více kusů dodatečná sleva 20 %.
Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Lamelovy-brusny-kotouc-Corundum-Makita-115-mm-P-65143-P-65159-P-65165-VYPRODEJ/d2914

21.02.2020
Pneumatický sběrač prachu Atlas Copco

Kámen Brno, spol. s r. o. Vám představuje novinku v nabídce Atlas Copco. Pneumatický sběrač prachu DCP 10.

Používáte pneumatická kladiva v uzavřeném prostředí, potřebujete snížit prašnost? Pokud ano, DCP 10 je tím pravým pomocníkem. Sběrač prachu Atlas Copco sestavíte a zprovozníte během několika minut. Použitím podtlakové technologie účinně odstraníte prach přímo u zdroje. Sběrač prachu DCP 10 spotřebuje méně než 12 litrů vzduchu za sekundu. Jedná se o poloautomatický filtrační čistící mechanismus, sběrné vaky jsou recyklovatelné.

 

04.02.2020
Akce únor 2020

Od 1.2. do 29.2.2020 probíhá akce na vybrané zboží značky Makita:

 • Aku vtrací šroubovák DDF458RF3J za 6900,- +DPH
 • Průmyslový vysavač
  VC4210LX za 10150,- +DPH
 • Aku rádio
  DMR107 za 2350,- Kč +DPH
 • Aku příklepový šroubovák DHP453SYEX za 4400,- +DPH

Více informací na www.naradi-brno.cz nebo na tel. čísle 549 411 466 či 724 226 005.

28.01.2020
Ocenění

Děkujeme!
I díky Vám jsme získali prestižní ocenění nejlepší společnost severního regionu Atlas Copco za rok 2019.

21.01.2020
ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE

Využijte zimní servisní akce Kámen Brno spol. s r. o. a připravte Vaši mechanizaci na sezónu.
Garantujeme profesionální autorizovaný servis, originální náhradní díly a maziva, záruku na provedenou práci, speciální cenu balíčku zimní údržby.
Více informací Vám poskytneme na tel. 724 226 005 nebo emailem servis@kamenbrno.cz

 

 

 

21.01.2020
Nový web

Vážení zákazníci, zprovoznili jsme pro Vás nové webové stránky www.kamenbrno.cz/
Věříme, že zde najdete vše, co hledáte.

16.12.2019
PF 2020

23.12.2019 až 3.1.2020 ZAVŘENO

 

11.12.2019
Starší kompresor Atlas Copco XAS 146Dd - K PRODEJI

Nabízíme k prodeji starší pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 146Dd. Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Mobilni-kompresor-XAS-146-Dd-Atlas-Copco-/d4316

18.11.2019
BLACK FRIDAY

Kámen Brno spol. s r. o. pro Vás připravila akci BLACK FRIDAY. Nenechte si ujít tuto akci a nakupte na Vánoce svým nejbližším. Akce je platná do 30.11.2019 nebo do vyprodání zásob! Více informací na https://www.naradi-brno.cz/.

14.11.2019
Zima už je za dveřmi!

Jste připraveni na zimu? Pokud ne, tak využijte naší nabídky nářadí na shrnování sněhu. Nabízíme Vám ruční nářadí značky Fiskars – lopaty na sníh nebo malé lopatky do auta, které určitě využijete! Vše skladem za příznivé ceny u Kámen Brno, spol. s r. o.

 

01.11.2019
Akce listopad 2019

Od 1.11. do 30.11.2019 probíhá akce na vybrané zboží značky Makita:

 • kombinované kladivo HR2630TX12 za 3950,- +DPH
 • benzinová rozbrušovací pila EK7301WS za 14250,- +DPH
 • úhlová bruska GA9020RF za 2490,- Kč +DPH
 • Sekací kladiva HM0871C za 7150,- +DPH
   

Více informací na www.naradi-brno.cz nebo na tel. čísle 549 411 466 či 724 226 005.

25.10.2019
Akce elektrocentrála EG2850A

Využijete naší akce prodlouženého víkendu a pořiďte si elektrocentrálu Makita EG2850A za 15.367,- s DPH.

18.10.2019
Kompresory řady 8 Atlas Copco

Menší rozměry, nižší spotřeba, patentovaná HardHat kapotáž, hmotnost vždy do 750 kg!

Kámen Brno, spol. s r. o. autorizovaný prodej - servis - půjčovna pro ČR.

08.10.2019
Nově v půjčovně nářadí

Kompresor XAS88 a generátor QES30

Více informací naleznete na: https://www.kamenbrno.cz/pujcovna-naradi/p44

 

01.10.2019
Akce říjen 2019

Od 1.10. do 31.10.2019 probíhá akce na vybrané zboží:

 • Ponorný vibrátor AME 1600
 • Vibrační lišta BV20G
 • Aku vazač drátu DTR180ZJ

Více informací na www.naradi-brno.cz nebo na tel. čísle 549 411 466 či 724 226 005.

26.09.2019
Akce pila Dolmar ES2131TLCX

Využijte naši akci pro podzimní prořez stromů. Nyní nabízíme elektrickou pilu Dolmar ES2131TLCX za jedinečnou cenu 2 478,- + DPH. Akce platí do vyprodání zásob!

Více informací na: https://www.naradi-brno.cz/Elektricka-pila-Dolmar-ES2131TLCX/d4309

13.09.2019
Vzduchové nářadí Permon za akční ceny

Od 15.9 do 31.10.2019 nabízíme vybrané pneumatické nářadí Permon za speciální ceny a navíc ke každému kladivu dostanete nástroj za 1Kč. Kladiva jsou skladem na prodejně nebo na e-shopu.

TYP

CENÍK BEZ DPH

AKČNÍ CENA BEZ DPH

Sekací kladivo SEK 5-3CA

12.400,-

9.920,-

Sbíjecí kladivo SK 9-5

14.100,-

11.280,-

Sbíjecí kladivo SK 13B

15.990,-

12.792,-

Vrtací kladivo VKA 17

34.900,-

27.920,-

 

 

30.08.2019
Akce kladivo + rukavice za 1 Kč

Při zakoupení vrtacího nebo bouracího kladiva značky Makita dostanete jako dárek pracovní rukavice za 1 Kč.

28.08.2019
Nově v půjčovně nářadí vibrační deska LG504

1.590,- Kč/den bez DPH

záloha 20.000,- Kč

Více informací na https://www.kamenbrno.cz/vibracni-deska-obousmerna-husqvarna-lg-504/p230

    

09.08.2019
Akce elektrocentrály řady P

Na naší prodejně probíhá akce na vybrané elektrocentrály řady P. Akce platí do 31. 8. 2019. Bližší informace a podmínky akce Vám sdělíme na tel. 549 411 466 či 724 226 005.

25.07.2019
Kompresor s vestavěným generátorem

Kámen Brno, spol. s r. o. předal první kompresor s vestavěným generátorem zákazníkovi. Podívejte se na krátké video v sekci videoprezentace.

19.07.2019
Akce šrotovné

Na naší prodejně právě probíhá akce "ŠROTOVNÉ" na sbíjecí kladiva. Více na www.kamenbrno.cz

19.06.2019
Sbíjecí kladiva SK13 B

Sbíjecí kladiva SK13 B Permon nyní za akční cenu.

07.06.2019
Akce čerpadla WEDA

Využijte akčních cen na čerpadla značky Atlas Copco.

 • WEDA 08S
 • WEDA 10N Float Storz
 • WEDA Sludge 60S

Akce platí do 31. 7. 2019. Bližší informace a podmínky akce Vám sdělíme na tel. 549 411 466 či 724 226 005 nebo www.naradi-brno.cz.

10.05.2019
Vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. předala dva vysokotlaké DrillAir kompresory Atlas Copco o výkonu 20 a 25 barů s označením V28 a X28.

Díky novým kompresorům dojde ke zvýšení rychlosti vrtání, tím zkrácení doby vrtání. Což v důsledku s nižšími náklady na údržbu a spotřebou paliva zefektivní vrtací práce provozovatele.

Kámen Brno, spol. s r.o. je spolehlivým autorizovaným dodavatelem kompresorů Atlas Copco vč. autorizovaného záručního a pozáručního servisu.

 

 

30.04.2019
Akce na vybrané zboží

 • kombinované kladivo HR2470 za cenu 2.700Kč vč. DPH
 • úhlovou ubrusku GA9020RF za cenu 2.850Kč vč. DPH
 • Vše skladem, akce platná do 5.5.2019

16.04.2019
Veselé Velikonoce

03.04.2019
Hadice ke kompresoru

Máte staré tlakové vzduchové hadice ke kompresoru? Nabízíme v akci za speciální ceny tenkostěnné originál hadice Atlas Copco v délce 20 metrů vč. koncovek. Dostatečné množství skladem.

01.04.2019
Vibrační technika

Duben dříve měsíc bezpečnosti u nás měsíc vibrační techniky. Využijte výhodných cen a pořiďte si nového pomocníka na Vaše stavby.

13.03.2019
Kompresor XAS 48 Kd Atlas Copco skladem

Zaujala Vás naše speciální jarní akce? Máme pro Vás dobrou zprávu. Kompresor XAS 48 Kd Atlas Copco je u nás skladem k okamžitému odběru. Napište si o nabídku, rádi Vám ji vypracujeme.

20.02.2019
Upozornění pro zákazníky

Makita ČR vydala prohlášení, že se na českém trhu objevily padělky značek Makita/Dolmar. Jsou prodávané na e-shopech za podezřele nízké ceny. Společnost Kámen Brno, spol. s r. o. je autorizovaným prodejcem a trváme na tom, že naši zákazníci mají nárok jen na nejvyšší kvalitu služeb. Pokud si zboží zakoupíte u nás, máte záruku, že se budete mít na koho obrátit pro radu s výběrem produktů a jejich údržbou. Můžete nám plně důvěřovat!

07.02.2019
Výprodej vibrační techniky

V kategorii VÝPRODEJ nabízíme k prodeji použité stroje z naší půjčovny. Jedná se o vibrační desky, pěchy. Stroje jsou pravidelně servisovány, jejich stav je dobrý, vše plně funkční. Prohlídka a zkouška možná.

22.01.2019
AKU nůžky na vinnou révu a ovocné stromy

Leden a únor jsou měsíce vhodné pro stříhání ovocných stromů, ale především vinné révy. Vynikajícím pomocníkem pro Vás budou akumulátorové nůžky DUP361 s Li-ion bateriemi 2x 18V, pro maximální tloušťku větví 33 mm s výdrží až 10 000 řezů na jedno nabití při průměru střihu 25 mm.

Neváhejte a usnadněte si práci, vhodné i při práci v rukavicích!

11.01.2019
Zimní servisní akce

Využijte naší pravidelné zimní servisní akce na vibrační techniku a přenosné elektrocentrály. Připravte vaši mechanizaci na novou sezónu! Bližší informace a podmínky akce Vám sdělíme na tel. 549 411 466 či 724 226 005 nebo www.kamenbrno.cz/servisni-stredisko/p5.

20.12.2018
PF 2019

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, V NOVÉM ROCE HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ VÁM PŘĚJE KÁMEN BRNO

14.12.2018
Zima

Příroda se chystá k zimnímu spánku a začíná se přikrývat sněhem. V ulicích  a před domy se objevují vrstvy sněhu. Potřebuje je odhrnout? Využijte naší nabídky nářadí na shrnování sněhu. Nabízíme Vám ruční nářadí Fiskars - lopaty na sníh a shrnovače sněhu. Vše skladem u Kámen Brno, spol. s r. o.

04.10.2018
Babí léto

Krásné babí léto láká do přírody k procházkám, zahrádkáři využívají poslední slunečné paprsky k úpravě svých zahrádek před zimou. Nabízíme značkové ruční nářadí Fiskars- rýče, vidle, nůžky, hrábě. Blíží se období řezu stromů. Vašim pomocníkem budou motorové či elektrické pily Dolmar/Makita s nízkou spotřebou oproti konkurenčním značkám. prořezané větve Vám podrtí drtič větví FH-2500 Dolmar.
Vše pro Vás zajistí Kámen Brno, spol. s r.o. autorizovaný prodej-servis.

21.09.2018
Podzimní akce hydraulického nářadí Atlas Copco

Nabízíme Vám zvýhodněnou podzimní akci na nákup jakéhokoli hydraulického

SETU Atlas Copco = agregát + hadice + nářadí (kladivo, vrtačka, pila, beranidlo, čerpadlo) za speciální cenu s DÁRKEM navíc. Rádi Vám navrhneme nejvhodnější SET právě pro Vás!

U nás nezůstane pouze u koupě. Vyškolení technici zajišťují záruční i pozáruční servis po celém území ČR.

02.07.2018
Výprodej skladových zásob nástrojů

Nabízíme Vám za výprodejové ceny skladové zásoby nástrojů pro ruční elektrické nářadí značek Hilti, Kango, Makita.

01.06.2018
XATS 186JD SKLADEM- prodáno

Kompresor XATS186JD Atlas Copco SKLADEM-prodáno. Potřebujete ihned dodat kompresor? Není problém. U nás je skladem. Přijďte si jej prohlédnout a dohodnout podmínky prodeje.

 

 

01.06.2018
Potřebujete osvětlení?

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. nabízí mobilní osvětlovací stožáry Atlas Copco s technologií LED či Metal halide, s pohonem vlastním motorem, elektrocentrálou či solárním panelem. Vhodně zvolený osvětlovací stožár Vám umožní nejen noční práce, ale i zábavu či hlídání ploch. Kámen Brno nabízí nejen prodej ale i půjčovnu osvětlovacích stožárů.

 

27.04.2018
Nový model XATS 138Kd

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. Vám představuje zcela nový kompresor s označením XATS 138Kd Atlas Copco o výkonu 7-10,3 barů /7,0-5,5 m3/min.

Legendární kapotáž HardHat již v základu, nový motor  Kubota splňující normy Stage 3b.

Novinkou je technologie PACE - možnost nastavení požadovaného tlaku v uvedeném rozsahu, či pevně  přednastavit 2 tlakové úrovně k přepínání. Vše jednoduše pomocí  digitálního ovládacího panelu. 

V případě zájmu Vám společnost Kámen Brno, spol. s r.o. zašle cenovou nabídku na uvedený typ a poradí s vhodnou aplikací. Vyškolení servisní technici Kámen Brno, spol. s r.o. zajišťují záruční i pozáruční servis po celém území ČR.

27.03.2018
Veselé Velikonoce

25.01.2018
NÁHRADNÍ DÍLY ATLAS COPCO

Potřebujete objednat náhradní díl Atlas Copco a neznáte objednávací číslo, či nemáte rozkres?

NEVADÍ!

Na stránkách Kámen Brno www.kamenbrno.cz/atlas-copco-nahradni-dily/p226

najdete novou sekci, kde si pohodlně objednáte či pouze nezávazně zašlete poptávku na Vámi vybrané náhradní díly Atlas Copco.

 

19.12.2017
Starší kompresory

Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. nabízí starší kompresory k prodeji. Naleznete je v sekci VÝPRODEJ. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

www.naradi-brno.cz/vyprodej

13.12.2017
Benzínové elektrocentrály řady P

Benzínová elektrocentrála Atlas Copco řady P ve variantě 230V nebo 400V Vám nabízí maximální výbavu v ceně stroje- AVR regulaci napětí, počítadlo Mth, kontrolu hladiny oleje, velkou palivovou nádrž. Objednávejte u Kámen Brno, spol. s r.o. a jako dárek dostanete tričko+kalendář na rok 2018.

31.08.2017
Podzimní nabídka 2017

Připravili jsme si pro Vás podzimní akci na vibrační techniku Atlas Copco/Dynapac. Využijte výrazných slev, většina zboží skladem.

        

28.04.2017
Akční nabídka XAS27 až XAS88

Akční nabídka společnosti Kámen Brno, spol. s r.o. při objednání kompresoru Atlas Copco XAS 27 až XAS 88 dostanete za 1,-Kč sbíjecí kladivo Permon SK 13B s oškrtem. Společnost Kámen Brno, spol. s r.o. je spolehlivým dodavatelem a servisem nabízených značek.

 

30.03.2017
LG 504

Obousměrné vibrační deska LG 504 s motorem Hatz. Šířka desky 550mm nebo 700mm. Za akční cenu.

        

23.03.2017
JARNÍ NABÍDKA

Nakupujte stroje i když Vy právě držíte půst.

 • Vibrační deska jednosměrná LF 75
 • Vibrační deska reverzní LG 204
 • Obousměrná vibrační deska LG 504
 • Cobra PROi
 • RTEX- NOVINKA

10.03.2017
Nový model pro rok 2017...XATS 138

Nový model pro rok 2017 XATS 138Kd

 • Technologie Pace
 • Možnost 2 tlakových provedení
 • Digitální ovladácí panel

01.03.2017
DISTRIBUTOR ROKU 2016

Společnost Kámen Brno, spol. s .r.o. již po několikáte získala ocenění pro nejúspěšnějšího distributora za rok 2016.

Děkujeme Vám.

16.11.2016
Hydraulické sety Atlas Copco

Nabízíme výhodné ceny za hydraulické sety Atlas Copco, např. agregát + vrtací kladivo + hadice + nástroj. V případě zájmu zašlete Váš požadavek na který zpracujeme pro Vás zajimavou nabídku.

15.06.2016
Nová řada mobilních kompresorů Atlas Copco serie 8.

 

01.12.2015
Osvětlovací stožář Atlas Copco QLB 02 v půjčovně nářadí

 
Více informací ZDE

17.08.2015
Elektrocentrála Atlas Copco QAS60 v pujčovně nářadí Kámen Brno

 Více informací ZDE

27.05.2015
Nově v půjčovně nářadí stolová pila BS700

950,- Kč/den bez DPH
Záloha 15 000,- Kč

Více informací ZDE.

 

13.01.2015
Přenosné elektrocentrály Atlas Copco QEP

Novinka na světovém trhu od společnosti Atlas Copco. Přenosné elektrocentrály QEP. Nyní skladem.

 

Nejprodávanější zboží

Doporučujeme

Hodnocení obchodu na Zboží.cz